Četvrtak, Rujan 24, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

VELO BLATO U PROJEKTU "SKRIVENI SVIJET-NATURA 2000"

U organizaciji Hrvatskog herpetološkog društva Hyla koje radi na zaštiti vodozemaca i gmazova, na jezeru Velo blato na Pagu, u sklopu projekta „Skriveni svijet-Natura 2000“, održano je razgledavanje jezera te staništa vodozemaca, gmazova i ptica. Uz razgledavanje građani su  upoznati s vrijednostima Velog blata, a upravo zbog tih vrijednosti Velo blato je uključeno u prijedlog Europske ekološke mreže „Natura 2000.“  

-Herpetologija je grana biologije koja proučava vodozemce i gmazove i na tome se temelji rad društva. Jezero Velo blato je stanište nekih od tih životinja i ima veliku vrijednost, a to smo održavanjem ovog programa željeli istaknuti. Jedno od aktivnosti društva je proširiti znanje i svijest o vodozemcima i gmazovima, o njihovoj važnosti i potrebi zaštite te konkretno raditi na problemima zaštite i boljeg upoznavanja tih zanemarenih bića, rekla je dipl. ing. bio. Marija Kuljerić, predsjednica Hrvatskog herpetološkog društva Hyla.
Jezero Velo blato je stanište brojnih vodozemaca i gmazova, od kojih je većina ugrožena zbog smanjivanja ili uništavanja njihovih staništa.
-Na Velom blatu smo najviše pažnje posvetili kornjači koja je jedna od ugroženih i zaštićenih vrsta, ne samo u Hrvatskoj već i u cijeloj Europi. Vrlo je rijetka na otocima, a osim na Pagu ima je na samo nekoliko većih otoka. Na otocima je dodatno ugrožena zbog vrlo ograničenog broja slatkovodnih staništa, rekla je Marija Kuljerić.
Publikacijama, radionicama i predavanjima Hyra upoznaje djecu, mlade i odrasle s vrstama žaba, vodenjaka, daždevnjaka, kornjača, guštera i zmija koje žive u Hrvatskoj. Te su životinje najvećim dijelom ugrožene i zaštićene vrste. Hyra svojim aktivnostima potiče očuvanje ugroženih vrsta od nestajanja i stradavanja zbog toga što su zaboravljeni, a u nekim slučajevima i zbog predrasuda, prezreni dio prirode.
-Korist koju čovjek ima od vodozemaca, žaba, daždevnjaka i vodenjaka je vrlo velika i široko primjenljiva, služe kao izvor hrane, kao laboratorijske životinje za medicinske pokuse, kao kućni ljubimci, a i izvor su novih lijekova te važan dio mnogih kulturnih događaja i rituala. No, čovjek se ne brine dovoljno o vodozemcima i gmazovima i na globalnoj razini trećina tih životinja je ugrožena ili je izumrla, a o mnogim vrstama se ne zna dovoljno, rekla je Marija Kuljerić.
Hrvatsko herpetološko društvo Hyla je utemeljeno 1997. godine kao znanstvena nevladina udruga čija je glavni zadatak proučavanje i zaštita hrvatske herpetofaune. Od 2008. godine Hyla je punopravni član Intertnational Union for Conservation of Nature (IUCN-a), Međunarodnog udruženja za zaštitu prirode, najstarije i najveće mreže za zaštitu prirode koja okuplja oko tisuću nevladinih i državnih organizacija iz više od 160  zemlja. Projekt „Skriveni svijet-natura 2000“ financira Uprava za zaštitu prirode Ministarstva kulture RH.


Josip Portada


    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika