Srijeda, Rujan 23, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

Ptičji svijet otoka Paga: PČELARICA

Na Pagu ima veliki broj raznih ptica od koji su neke autohtone, dok neke dolaze pri selidbi ili, zbog razliličitih okolnosti privremeno dođu s kopna, najčešće s Velebita. Jedna od ptica koja u proljeće redovito dolazi na Pag je pčelarica koja se upravo u proljeće može vidjeti na mnogim dijelovima otoka.

Pčelarica je ptica iz reda modrivrana, a latinski naziv joj je Meropidae ("Ptičji svijet Jadrana"). Jedna je od najljepših ptica u Europi, a žarkim i lijepim bojama podsjeća na tropske ptice. Donji dio tijela pčelarice je plavo-zelene boje, a gornji dio je crveno-smeđe boje. Ispod kljuna ima žutu mrlju koja je i na daljini vrlo uočljiva. Na oku joj je uočljivo zatamnjenje koje nalikuje crnom povezu. Imaj vitko tijelo i izdužena središnja repna pera, a krila su joj šiljasta. Kljun je savijen prema dolje. Pčelarica je dobar letač. Brzo mijenja smjer leta, a ako puše lagani vjetar, ponekad zastane i lebdi. No, to se rijetko događa, ali tada je najljepša. Premda je izgledom drugačija od većine ptica, u prirodi ju je teško zamijetiti jer se zadržava na područjima na kojima ima cvijeća i zelenila. Pčelarica se hrani kukcima koje lovi u letu, slično kao i lastavica. Omiljena hrana joj je pčela i zbog toga je mnogi smatraju štetočinom.

Zadržava se na područjima na kojima ima vode i obilje raslinja, osobito cvijeća. Zanimljivo je da pčelarice gnijezda ne rade na stablima ili u grmovima nego u rupama koje naprave u mekoj zemlji, na okomitom terenu. Ženka snese od dva do šest jaja bijele boje. Većina je monogamna, a žive u manjim ili većim kolonijama koje se ponekad nalaze vrlo blizu jedna drugoj, ali jedna kolonija nema dodira s drugom kolonijom. Zabilježeno je da pomažu jedna drugoj dok se razvijaju mladi. Par pčelarica ostaje zajedno i nakon parenja, često i cijeli život, a dok se odmaraju na granama stiješnjeni su jedno uz drugo. Ima ih 26 vrsta. Uglavnom žive u Africi, a neke vrste u proljeće sele u južnu i jugoistočnu Europu. Ima ih i u Australiji i na Novoj Gvineji. Pčelarica je zaštićena. Na Pagu ima nekoliko velikih i nekoliko manjih kolonija pčelarica.

Veće kolonije se nalaze na središnjem dijelu otoka, a manje su na zapadnom i na sjeveroistočnom dijelu otoka. Jedna osobito velika kolonija je na području Dubrave i Sv. Marka. Za ljubitelje promatranja ptica, pčelarica je idealna. Lako ju je pratiti u letu ili promatrati kada se spusti na grane uz livade pune cvijeća.Neobično je simpatična dok hoda jer se gega poput male guske. Također, vrlo je zanimljiva kada se čisti (kupa) u pijesku jer tada neobično brzo lamata krilima i prevrće se. Lako ju je i fotografirati jer često zastane u letu. Fotografiranje pčelarice dok stoji na grani ili na livadi  je teže jer se zbog žarkih boja teško uočava, ali uz malo strpljenja i to je moguće.

 

 

 

Tekst i foto: Josip Portada

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika