Ponedjeljak, Rujan 28, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

O utemeljenju Zborne crkve Marijinog Uznesenja

AddThis Social Bookmark Button

M. Montani navodi: „Kamen temeljac Crkve Sv. Marije u Novom Pagu položen je 18. svibnja 1443. godine, kad i kamen temeljac velike kule (kula Skrivanato, op. a.), čime je otpočela izgradnja novog grada Paga.“

 

Prema M. L. Ruiću crkva je posvećena 1487. godine.

E. Hilje kaže kako je, poput ostalih paških crkava i gradnja Zborne crkve započela od svetišta.

„Za taj su posao angažirani zadarski graditelji Pavao i Juraj Dimitrov, uz plaću od 525 dukata. Posao je u ugovoru detaljno opisan, a nema sumnje da su ga majstori dosljedno izvršili,“ navodi Hilje.

Zborna crkva je izgrađena kao trobrodna bazilika s tri apside, a na pročelju se nalaze gotički portal, renesansna rozeta i nedovršeni likovi sv. Mihovila, sv. Jurja i anđela Gabrijela. Gradnju crkve je 1466. godine preuzeo Juraj Dalmatinac i na njoj je radio sa suradnicima.

„Došlo je do zastoja u gradnji, uzrokovanog nestašicom sredstava, koji je potrajao do 1466. godine, kada nadstojnik gradnje Juraj Mišulić sklapa ugovor s Jurjem Dalmatincem za izradu „frontespizio sopra la capella maggiore“, to jest za dovršenje ili pregradnju apsidalnoig zida“, navodi E. Hilje.

Crkva je dovršena početkom 16. stoljeća, u 18. stoljeću je restaurirana i izrađene su stropne štukature. U crkvi se čuvaju vrijedna djela kao što su oltarna pala Gospa od Ruzarija, gotičko drveno raspelo, a u riznici srebrni ophodni križ i relikvijari. Zvonik je do sadašnje visine podignut 1526. godine. Općenito ga se smatra nedovršenim, a datiran je natpisom uklesanim nad grb Leona Bemba iz 1561. godine.

„Prema mu je morfologija renesansna, po koncepciji predstavlja nastavak tradicije što seže još u doba romanike,“ navodi E. Hilje.

Po mišljenju E. Hilje, na pročelju su radili korčulanski kamenari Marko Andrijić i Nikola Alegreti koji su 1492. godine dobili sedamdeset dukata za izvođenje radova na crkvi, što se najvjerojatnije odnosilo na pročelje. Crkva je građena kao katedrala (kao trobrodna bazilika ravna onima u Zadru i na Rabu) jer su Pažani željeli biskupiju, no ta im se želja nikada nije ostvarila. Bez obzira na to, Zborna crkva je bila i ostala središte vjerskog života Paga, dominantna građevina na glavnom gradskom trgu.

 

Iz knjige J. Portada: "Prošlost Paga u slikama i zapisima"

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika