Petak, Rujan 25, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

Dinjiška: antička ciglarska (keramička) peć

AddThis Social Bookmark Button

U Dinjiškoj se nalazi jedan od najznačajnijih antičkih nalaza na području Grada Paga. Radi se o ciglarskoj peći iz antičkog doba koja je položena s lijeve strane državne ceste D-106 kada se iz Paga ide u smjeru Zadra. U vrijeme arheoloških istraživanja, 1980.-1983. nalazila se oko dvije stotine metara od zadnje kuće u Dinjiškoj (ukoliko se ide iz Zadra prema Pagu, onda dvije stotine metara od prve kuće) i šest metara od mora. Peć se sastojala od dva ložišta polukružnog presjeka i prostora za pečenje kojem oblik nije moguće utvrditi. Prostirala se u dubinu od 3, 5 metara. Bila je ukopana u blagu padinu koja se prema sjeveru naglo uzdiže, a sastoji se od naslaga gline ispod koje se mjestimično može vidjeti obli laporasti kamen. Svaki od otvora ložišta napravljen je od dvostrukog luka rađenog od okomito položene cigle. Prednji dio između i poviše lukova bio je građen od vodoravno položene cigle. Cigle su bile različitih veličina. Veće su imale dimenzije 30 x 13 x 5 cm, a manje 20 x 13 x 3,5 cm. Ložišta su bila visoka 90, a široka 70 cm. Peć je bila visoka oko 1, 60 m i široka oko 3, 7 m. Peć se nalazi uz obilje gline uz izvor jer su voda i glina glavni činioci pri gradnji ciglarske ili keramičke peći. Peć je iz rimskog doba premda su na nalazu utvrđene neke anomalije. Naime, dimenzije cigli ne odgovaraju rimskim mjerama, a u krugu od dvije stotine metara nisu pronađeni ostaci gradnje što znači da peć nije bila dio nekog gospodarskog objekta. U Dinjiškoj je pronađen još jedan, vrlo vrijedan antički nalaz. Radi se o ženskoj glavi izrađenoj od bijelog mramora prošaranog plavkastim žilama. Ta je glava ugrađena u pročelje crkve Sv. Maura u Dinjiškoj.

Izvor: Smiljan Gluščević, Znanstveni skup, Krk 24.-27. 9. 1985.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika