Nedjelja, Prosinac 06, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

GRAD PAG JE NASTAO I PRVIH 450 GODINA PROŽIVIO U SREDNJEM VIJEKU

Premda postoje razne teorije kada je i kako nastalo mjesto Pag, u povijesnim dokumentima Pag se prvi puta spominje u 10. stoljeću, u srednjem vijeku, povijesnom razdoblju koje je počelo u 5., a završilo u  15. stoljeću (1492. godine kada je Kolumbo stigao do Amerike).

Postoje i druge teorije o početku i kraju srednjeg vijeka. Neki povjesničari smatraju kako je srednji vijek počeo u 3. stoljeću, a završio padom Carigrada 1453. godine. Pag je nastao i gotovo 500 proživio u srednjem vijeku. Različiti stavovi o trajanju srednjeg vijeka ne utječu na definiciju Paga kao srednjovjekovnog grada. Pag postoji oko tisuću godina, a polovicu svojeg postojanja proveo je u srednjem vijeku. Pag je, u većem dijelu srednjeg vijeka, bio dio Mletačke Republike i u to vrijeme je doživio najveći gospodarski i kulturni uspon. Povezanost s Venecijom, Pažanima je omogućila upoznavanje i učenje pripremanja raznih jela, korištenje začina, izradu slastica, nabavu najsuvremenijih alata, brodova, tkanine, odjeće, obuće, ali i drugačije organiziranje nekih običaja. Stari grad Pag je bio izgrađen kao srednjovjekovni grad, a i novi Pag, koji je utemeljen 18. 5. 1443. godine, je izgrađen kao srednjovjekovni grad, prema planu koji je izrađen u Veneciji. U vrijeme izgradnje bio je jedan od najbolje i najmodernije uređenih gradova na Mediteranu. Gradske uredbe, formalizirane u Statutu Paške općine iz 1443. godine, su srednjovjekovne. Običaji sadržani u Kodeksu običajnog prava Paga, koje su Pažani prikupili u 14. stoljeću, su srednjovjekovni. Sve građevine u Starom gradu i oko 80 posto građevina u staroj jezgri Paga su nastale u srednjem vijeku. Iz srednjeg vijeka (13. st.) potječe tradicija održavanja karnevala. U srednjem vijeku se prvi puta spominje proizvodnja soli u Pagu. Iz srednjeg vijeka potječe tradicija nošenja odjeće živih boja koja je u drugoj polovici 19. stoljeća, u vrijeme Preporoda, postala paška narodna nošnja. U srednjem vijeku su, zahvaljujući stalnim, višestoljetnim kontaktima Paga i Venecije, nastali paška čipka, baškotin i pandešpanj. Brojne tradicijske vrijednosti kojima se Pag danas s pravom ponosi nastale su u srednjem vijeku. Tradicija srednjeg vijeka postoji gotovo u svim segmentima života grada Paga i Pag je srednjovjekovni grad. Pokušaj definiranja Paga kao renesansnog grada je pogrešno. Naime, srednji vijek je povijesno razdoblje, a renesansa je samo dio srednjeg vijeka i nije povijesno razdoblje nego pravac u kulturi, graditeljstvu, filozofiji, književnosti itd.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika