Petak, Rujan 25, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

ZAHTJEV: JAVNE SLUŽBE, TRGOVAČKA DRUŠTVA I GRADONAČELNIK MORAJU PODNIJETI IZVJEŠĆE

AddThis Social Bookmark Button

Priopćenje: Na inicijativu GO SDP-a Pag podnijet je zahtjev predsjedniku Gradskog vijeća Grada Paga za uvrštavanje u dnevni red sjednice Gradskog vijeća Grada Paga Izvješće o radu javnih službi, trgovačkih društava i polugodišnje izvješće gradonačelnika sukladno odredbama čl. 34. i 40. Statuta Grada Paga.

Zahtjev su potpisali vijećnici GO SDP-a, Paške stranke Pag i dva nezavisna vijećnika u Gradskom vijeću. Grad Pag je radi zadovoljavanja svakodnevnih potreba građana osnovao slijedeće javne službe: Turističku zajednicu grada Paga, Centar za kulturu i informacije, Gradsku knjižnicu i trgovačka društva: Komunalno društvo Pag d.o.o. Pag, Ragan d.o.o. Pag i Pag 2 d.o.o. Pag. Odredbama Statuta Grada Paga propisano je „Gradsko vijeće nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu pravnih osoba, koje su obvezne redovito izvještavati Gradsko vijeće o svom radu i to 2 (dva) puta godišnje (do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i od 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine).“ U trgovačkim društvima u kojima Grad ima udjele ili dionice Gradonačelnik je član skupštine društva. S obzirom da naprijed navedene javne ustanove kao ni trgovačka društva nisu postupila sukladno naprijed navedenoj odredbi Statuta tražimo da se izvješća o racionalnom i zakonitom radu istih uvrste u dnevni red prve iduće sjednice Gradskog vijeća koja će se održati nakon zaprimanja našeg prijedloga. Odredbama Statuta Grada Paga propisano je „Gradonačelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje pismeno izvješće o svom radu do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine.“
Nadamo se, da će predsjednik Gradskog vijeća postupiti sukladno naprijed navedenom kako bi sukladno odredbama Statuta Grada Paga kao odgovorni političari, kojima su građani našega Grada ukazali svoje povjerenje mogli izraziti mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa i načinima rješavanja pojedinih problema kojih je sve više u javnim službama i trgovačkim društvima i o tome donijeti Zaključak. Podsjećamo predsjednika Gradskog vijeća, da biti predsjednikom nije formalnost kako bi samo primao mjesečnu naknadu koja iznosi više nego plaća u trgovini, već da bi savjesno i odgovorno provodio odredbe Ustava, Zakona, Statuta Grada Paga kao i ostalih akata.

Predsjednik GO SDP-a Pag:
Dario Grašo
GO SDP-a PAG
Broj: 01/12-2
Pag, 12. ožujka 2012. god.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika