Utorak, Rujan 29, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

ISTRAŽIVANJA: NA KOŠLJUNU KOD NOVALJE PRONAĐENI SU OSTACI PRAPOVIJESNOG NASELJA

AddThis Social Bookmark Button

U organizaciji Arheološkog muzeja u Zadru, a u suradnji s Odjelom za arheologiju Sveučilišta u Ljubljani provedena su prva veća arheološka istraživanja antičkog i prapovijesnog naselja na brdu Košljun kod Novalje na Pagu. Na brdu Košljun kod Novalje pronađeni su ostaci prapovijesnog naselja s ostacima stupova, mozaika i tegula.

Pretpostavlja se kako je prapovijesno naselje bilo povezano s antičkom lukom Cissa u današnjoj uvali Caska. U predrimskom i ranorimskom vremenu Cissa se nalazila na uzvišenju Košljun s kojeg se moglo kontrolirati Novaljsko polje i luke Novalja i Stara Novalja. Na Košljunu kod Novalje je  istražen dio prapovijesnog i antičkog naselja. Dosadašnjim istraživanjima otkriven je mozaik  fino obrađenih bijelih i crnih kockica s geometrijskim ornamentima koji je, kako pretpostavljaju arheolozi, vjerojatno dio reprezentativnog prostora. Dvadeset metara od mozaika otkrivene su tri kamene ploče s kamenim dnom za koje se pretpostavlja da su dio impluvija, ukrasnog bazena unutar atrija rimske kuće. Dr. Smiljan Glušćević, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zadru smatra kako bi se daljnjim istraživanjima mogli pronaći i keramički predmeti. Do novih istraživanja nalazi će se zaštiti pokrovom, a nakon nastavka istraživanja lokalitet će se predstaviti javnosti. Košljun kod Novalje planira se urediti kao arheološki park.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika