Četvrtak, Prosinac 03, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

JAVNA RASPRAVA O UPU-U GRADA PAGA

AddThis Social Bookmark Button

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno uređenje grada Paga je otvorio javnu raspravu o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Grada Paga što je izazvalo golemo zanimanje građana koji u velikom broju dolaze u Gradsku vijećnicu razgledavati grafički dio plana.

 

Kako su rekli djelatnici gradske uprave Gradska vijećnica je puna već od ranog jutra. Tako veliko zanimanje građana nije neobično, jer se na detaljni plan uređenja Grada Paga čekalo dvadeset sedam godina, a kroz to su se vrijeme mnoge stvari u Pagu promijenile, osobito u prostoru. Posljednji plan uređenja grada Paga donesen je 1984. godine.
„Donošenje prostorno planske dokumentacije je jedan od prioriteta gradske vlasti. Moramo izraditi planove kako bi se Pag mogao razvijati, jer investitori će dolaziti samo ako imamo riješenu prostorno plansku dokumentaciju. Urbanistički plan je uvjet napretka Paga i drago mi je što u javnoj raspravi sudjeluje velik broj građana koji će svojim mišljenjima i primjedbama pomoći kako bi u konačnoj varijanti plan bio što bolji,“ rekao je gradonačelnik Paga Ante Fabijanić.
Prijedlog UPU-a Grada Paga nalazit će se na javnom uvidu do 1. ožujka, a 9. veljače u Gradskoj vijećnici će se održati javno izlaganje, odnosno stručno objašnjenje plana. Pismena očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog  UPU-a Grada Paga sudionici rasprave mogu dostaviti Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno uređenje do 1. ožujka. Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u knjigu primjedbi koja se nalazi u Gradskoj vijećnici, uz grafički prikaz plana. UPU-om Grada Paga određene su površine za gradnju stambenih, poslovnih, turističkih i javnih objekata, površine za izgradnju lokalnih prometnica i ulica, za uređenje  zelenih površina, parkova, šetnica i slično. Nakon javnog uvida UPU Grada Paga će se doraditi u skladu s mišljenjima, prijedlozima i primjedbama koje dostave pojedinci i pravne osobe, a nakon toga će se prijedlog UPU-a Grada Paga dostaviti Gradskom vijeću na donošenje.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika