Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

UZ INVESTICIJE I OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA U PAGU BI SE MOGAO ZNAČAJNO POVEĆATI BROJ STANOVNIKA

AddThis Social Bookmark Button

U skladu s odlukom Gradskog vijeća Paga, iz gradskog proračuna ove će se godine za novorođenu djecu isplatiti 18. 000 kuna. Prema podacima sa službene internetske stranice grada Paga, ove godine roditelji su prijavili osamnaestoro novorođene djece, a za svako novorođeno dijete isplaćuje se naknada u iznosu od 1. 000 kuna. Uz naknade za prvorođeno dijete, iz gradskog proračuna se obiteljima s četvoro djece isplaćuje jednokratna godišnja naknada u iznosu od 1. 500 kuna, te obiteljima s petoro i više djece jednokratna godišnja naknada u iznosu od 2. 000 kuna. Zanimljivo je da je ove godine, od osamnaestero novorođene djece, devet dječaka i devet djevojčica, a jednak broj dječaka i djevojčica rođenih u jednoj godini u Pagu dugo nije zabilježen. Posljednjih godina u Pagu su se u većem broju rađale djevojčice. Broj od osamnaestoro novorođene djece je u granicama višegodišnjeg prosjeka. U Pagu je već godinama mortalitet veći od nataliteta i zbog toga je paradoksalno što se broj stanovnika ne smanjuje već se povećava. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Pagu je 1981. godine živjelo 3.733, 1991. godine 4.116, a prema najnovijih podacima u Pagu živi 4. 350 stanovnika. Na povećanje broja stanovnika utječe mehanički priliv, ali i povratak Pažana koji su svoj radni vijek odradili  izvan Paga. Usprkos prosječnom natalitetu podaci iz osnovne i srednje škole pokazuju kako Pag nema problema s brojem mladih. Pag ima problema s njihovim zadržavanjem, a mlade se može zadržati samo otvaranjem novih radnih mjesta. Naime, Osnovnu školu Jurja Dalmatinca u Pagu pohađa 260 učenika. Istovremeno je u Srednjoj školi Bartola Kašića upisano 99 učenika. Takav razmjer održava se godinama i ukazuje kako gotovo dvije trećine učenika koji završe osnovnu školu daljnje školovanje nastavlja izvan Paga. Od oko stotinu učenika koji u Pagu završe srednju školu, oko 95 % ih odlazi iz Paga. Neki odlaze zbog nastavka školovanja, a neki zbog traženja posla. Od prosječno 260 učenika osnovne škole, u Pagu ih, u dobi kada trebaju početi raditi i zasnovati obitelj, ostaje samo petnaestak ili oko 6 posto. Prema projekciji razvoja Paga koju je 1989. godine izradio Urbanistički institut iz Zagreba, Pag je 2001. godine trebao prijeći broj od 5. 000 stanovnika. Takva projekcija temeljila se na pretpostavljenom broju novih radnih mjesta koja su se trebala otvarati prije svega u turizmu. Broj stanovnika se približio pretpostavljenoj brojci, međutim, broj stanovnika se nije povećao stvaranjem novih obitelji, kao što se pretpostavljalo, već zbog mehaničkog priliva, odnosno doseljavanja i zbog povratka umirovljenika. Upravo zbog toga u Pagu živi sve više osoba starije životne dobi, a sve manje mladih. Kada bi se otvaranjem novih radnih mjesta broj onih koji ostaju u Pagu od 6 povećao na 15 posto, Pag bi za petnaestak godina imao između 6. 000 i 6. 500 stanovnika. S takvim brojem stanovnika i s potencijalima kojima raspolaže, Pag bi doživio razvoj kakav nije zabilježen od 16. stoljeća, od vremena kada je bio jedan od najbogatijih gradova na Jadranu. No, uvjet za takvo povećanje broja stanovnika je otvaranje novih radnih mjesta, a otvaranje novih radnih mjesta ovisi o investicijama. No, većih investicija je, barem za sada, premalo.         

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika