Četvrtak, Rujan 24, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

U PAGU JE SVE SPREMNO ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH I REKONSTRUIRANIH ZGRADA

AddThis Social Bookmark Button

U Pagu su vlasnici nezakonito izgrađenih i nezakonito rekonstruiranih zgrada počeli prikupljati dokumentaciju za legalizaciju svojih zgrada. Naime, postupak legalizacije omogućen je nakon što je Gradsko vijeće Paga donijelo Odluku o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonitoj izgrađenoj zgradi.

Uz to, Gradsko vijeće je donijelo i Odluku o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone. U Pagu će se legalizirati zgrade koje imaju dvije etaže i potkrovlje, a to je najviše što zakon dozvoljava.
-Želja nam je što prije provesti postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i zbog toga ćemo razgovarati s predstavnicima nadležnih županijskih službi kako bi se na tim poslovima uposlio dodatni djelatnik, a grad Pag je dodatnog radnika spreman financirati, rekao je gradonačelnik Paga Ante Fabijanić.
Zakon omogućava legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u građevinskom području i izvan građevinskog područja. Jedinični iznosi naknade za legalizaciju u građevinskoj zoni utvrđeni su prema zoni u kojoj se nezakonito izgrađena zgrada nalazi. Jedinični iznos za prvu zonu iznosi 23, 00 kune, za drugu zonu 13, 00 kuna i za treću zonu 4, 00 kune. U prvoj zoni nalaze se grad Pag, Bošana, Dubrava sa Sv. Marijom i Sv. Markom, Košljun, Proboj i Šimuni, u drugoj zoni su Vlašići, Dinjiška, Miškovići i Smokvica, a u trećoj zoni su Gorica, Vrčići, Stara Vasa s Kukovićima te ostala područja koja nisu definirana kao naselja, a na kojima se nalaze nezakonito izgrađene zgrade. Za nezakonito izgrađene zgrade izvan građevinskog područja jedinični iznos naknade također je utvrđen prema zonama. Prva zona izvan građevinskog područja je unutar granice 100 metara od mora, a druga izvan granice 100 metara od mora. Jedinična cijena za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada u prvoj zoni je 23 kune, a u drugoj zoni 13, 00 kuna. Većini vlasnika nezakonito izgrađenih i nezakonito rekonstruiranih zgrada legalizacija je potrebna kako bi se mogli baviti turizmom ili nekom drugom djelatnošću jer je za obavljanje bilo kakve djelatnosti potrebna lokacijska dozvola. Uz to, legalizacijom prestaje strah od mogućeg kažnjavanja jer je nezakonita gradnja kazneno djelo, a više neće biti ni straha od rušenja. Međutim, legalizacija je posebno  značajna jer se od 2013. godine zgrade koje nemaju uporabnu dozvolu neće moći prodavati niti prenositi ugovorom o darovanju. Vlasnici nezakonito izgrađenih i nezakonito rekonstruiranih zgrada su zadovoljni Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, a zadovoljni su i u gradskoj upravi jer polovicu naknade za legalizaciju dobiva jedinica lokalne samouprave.

 

                                                                 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika