Četvrtak, Rujan 24, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

GRADSKO VIJEĆE PAGA: NITKO PROTIV POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PRVIH ŠEST MJESECI OVE GODINE

AddThis Social Bookmark Button

Gradsko vijeće Paga je s osam glasova za i s pet suzdržanih prihvatilo Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci ove godine. Diogen Kustić, pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije je rekao kako je u prvih šest mjeseci ostvareno 7, 4 milijuna kuna, a proračun za ovu godinu iznosi 34 milijuna kuna.

Josip Tičić, vijećnik SDP-a je naveo kako su vijećnici SDP-a upozoravali da se proračun neće ostvariti.
-Realan proračun Paga je dvadeset milijuna kuna i u tom okviru se trebaju planirati programi. Izvješće je rađeno za razdoblje prije turističke sezone i do kraja godine bit će novih prihoda, ali proračun se neće ostvariti onako kako je planirano i neće prijeći iznos od dvadeset milijuna kuna, rekao je Josip Tičić.
Gradonačelnik Paga Ante Fabijanić je naveo kako je zadovoljan ispunjenjem proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.
-Brinemo se o popunjavanju proračuna i o podmirenju obaveza grada, a izvješće za drugo polugodište bit će znatno povoljnije jer su nakon sezone povećani prihodi, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Gradsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Odluku o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju grada Paga čiji je cilj prevencija kriminaliteta na području grada Paga, sigurnost građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini. Prijedlog odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju obrazložio je Željko Blaić, načelnik Policijske postaje Pag.
-Slična tijela na razini općina i gradova postoje u dvadesetak zemalja Europe i iskustva su dobra, a Vijeća za komunalnu prevenciju su osnovana i u nekoliko gradova u Hrvatskoj, na primjer u Makarskoj, Vukovaru, Zadru i imaju dobre rezultate. Temelj rada Vijeća je suradnja raznih institucija na prevenciji kako bi se povećao stupanj sigurnosti, rekao je Željko Blaić.
Za članove Vijeća za komunalnu prevenciju imenovani su Ante Fabijanić, gradonačelnik Paga, Branimir Paro-Vidolin, predsjednik Gradskog vijeća Paga, Željko Blaić, načelnik Policijske postaje Pag, Ibrahim Suljić, policijski službenik za sigurnost i prevenciju cestovnog prometa, Ana Šupraha, v. d. pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, Željko Đerđ, predsjednik Općinskog suda u Pagu, Vjenceslav Oštarić, predsjednik Prekršajnog suda, Diana Vučić, predstojnica Centra za socijalnu skrb, Željka Zubović, ravnateljica Osnovne škole Jurja Dalmatinca, Milena Čemeljić, ravnateljica Srednje škole Bartola Kašića i Dušanka Grubišić, ravnateljica Dječjeg vrtića „Paški mališani“. Naknadno će se u Vijeće imenovati komunalni redar te predstavnici zdravstva, crkve, Savjeta mladih, medija i sporta. Željko Blaić je naveo kako se unutar Vijeća za komunalnu prevenciju mogu osnivati radna tijela u koja se po potrebi mogu uključivati i predstavnici institucija koje nisu članovi Vijeća. Gradonačelnik Fabijanić je zahvalio Željku Blaiću na dobrom radu policije za vrijeme turističke sezone.
-Brojni turisti su pohvalili stanje sigurnosti u Pagu i u Knjizi dojmova Turističke zajednice su napisane pohvale za rad policije, rekao je gradonačelnik Fabijanić.
Vijećnici SDP-a, Paške stranke i nezavisni vijećnik Vjekoslav Šljivo su Gradskom vijeću podnijeli zahtjev za raspravu o političkoj odgovornosti i smjenjivanju zamjenika gradonačelnika Tina Herende protiv kojeg je podignuta optužnica za utaju poreza. Međutim, Herenda nije bio prisutan i predlagatelju su zatražili da se rasprava odgodi te da se uvrsti u dnevni red kada Tino Herenda bude prisutan na sjednici Gradskog vijeća.

 


                                                 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika