Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

OPĆINA KOLAN, ŽUPA KOLAN I UDRUGA SUHOZID IZ KOLANA: GRAD PAG POSEŽE ZA KOLANJSKIM VRIJEDNOSTIMA

AddThis Social Bookmark Button

Nakon što je gradonačelnik Paga Ante Fabijanić najavio uređenje crkve sv. Vida, Općina Kolan, Župa Kolan i Udruga Suhozid iz Kolana su uputili otvoreno pismo u kojem se navodi: Sv. Vid, najviši vrh otoka Paga (349 m) jasno je uočljiv sa svih strana i vidljiv sa svih dijelova otoka. Svim otočanima on je važan i zanimljivo im je sve što je s tom najvišom točkom otoka povezano. Ipak, Kolanu i Kolanjacima, odnosno stanovništvu prostora na kojemu se danas nalazi njihovo mjesto, tisućama godina to područje bilo je dijelom njihovih pašnjaka, na kojem su, najprije pradavni stanovnici Liburni podigli gradinu s četiri pojasa bedema.

Zatim su Hrvati podigli žrtvenik s kumirom Čunčurom, svome starohrvatskom vrhovnom božanstvu Perunu –  Svetovidu (usp. A. Šonje, Svetovidov kult na otoku Pagu. Povijesno-etnografski zapis,  Dometi br. 7-12/1995, str. 107-118) ali i crkvicu.  Na taj najviši vrh otoka u blizini Kolana Kolanjci su dakle hodočastili bogu Velevidu, Svetovidu početkom ljeta, u lipnju, i nakon prihvaćanja kršćanstva, sve do sredine dvadesetog stoljeća. Sv. Vid Kolanu je na dohvat ruke, lako je dostupan mladima i starima, ni sat lagana hoda od sela, pa je shvatljivo što je u materijalnom pogledu (pašnjaci) a još više duhovnom životu mjesta, tijekom cijeloga srednjeg vijeka do u moderno doba, imao važnu ulogu. Obavljanje spomenutih zavjeta bilo je izraz preostataka poganske religioznosti i Kolanjci su uporno hodočastili ne obazirući se mnogo ni na prijekore mjesnih župnika. Tradicija potvrđuje da nije bilo nikakvih ispada, na vrh se je dolazilo rano jutrom,  u svanuće, postilo se do podne, poslije toga blagovalo i slavilo uz svirku frula, dipli i mišnic', tancalo se i pivalo.

Kolanjcima je glavni cilj bio ispuniti zavjet u svrhu postizanja dobre ljetine i zdravlja ljudi i blaga, nerotkinje radi dobivanja zdrava potomstva, a mlađi svijet za sretnu udaju i ženidbu.

Žene su na Sv.Vid, na zavjet, hodočastile bose, a muški obuveni.

Crkvica Sv. Vida  podignuta je u 11. stoljeću,  s jasnom namjerom zamjene staroslavenskog Vida za kršćanskog maloljetnog mučenika, Sirijca, Sv. Vida. Crkva je pačetvorinasta tlocrta, bez apside, presvođena bačvastim svodom i s ulazom na polukružni  luk. Danas su njeni zidovi  posve ruševni i krov je urušen.

Sada čujemo za inicijativu iz Grada Paga kako će  pristupiti obnovi crkvice na Sv. Vidu. Na to Župa Kolan,  mjesto Kolan i Općina Kolan moraju odlučno reagirati. Crkvica je u nadležnosti državnih institucija ako je posrijedi obnova tog kulturnog spomenika. To je neprijeporno. Ali, neprijeporno je i to da je crkvica Sv. Vida u nadležnosti kolanjske Župe sv. Luke. Naime, crkveno je oduvijek područje Sv. Vida i crkvica na njemu u župi Kolan. To je jasno i iz sačuvanih izvješća s vizitacija od 17. st. i iz šematizama Zadarske nadbiskupije, od najstarijih pa sve do današnjih dana. U dijelu u kojem se piše o Župi sv. Luke i Kolanu, pri navođenju crkava koje pripadaju župi sv. Luke iz Kolana, uvijek je uredno i  ustrajno upisana crkva Sv. Vida. Tako piše u povijesnim izvorima, tako bilježi i glasoviti povjesničar Zadarske Crkve C. F. Bianchi (usp. C. F. Bianchi, Zara Cristiana II, Zara 1879., str. 43.).

S druge strane, nema nigdje spomena da su Pažani (stanovnici grada Paga) hodočastili na Sv. Vid, ni ranije ni u novije doba, niti je ikada u popisu crkava koje su u posjedu Paške župe navedena ta crkva kao paška. Nikada.

Uvjereni smo da su vrlo rijetki stanovnici  grada Paga ikad i pomislili da pođu na Sv. Vid jer je, uostalom, pristup s te, paške  strane vrlo težak, gotovo nemoguć, a posebno nepogodan za hodočašćenje i jedino se na njem iskušavaju vrsni planinari. Štoviše,  Pažani su Sventovidu hodočastili na hridinu sjeverno od grada kod crkvice Sv. Jurja!

A sad vidimo, piše se po medijima, novinama, kako će grad Pag obnavljati crkvicu Sv. Vida, kako su pripreme u tijeku, te ovo i ono… Čuli valjda da se u Kolanu pokreće inicijativa za obnovu crkvice pa krenuli da nam ospore pravo i na tu crkvu.

Nakon svega što se dogodilo s paškim posizanjima u katastarsku općinu Kolan, sada još i ovo!

Mi Kolanjci prisiljeni smo odlučno reći – dosta! Građani Paga, crkva Sv. Vida nije vaša briga, to je naš posao koji ćemo vrlo brzo stručno i kvalitetno odraditi!

Ovim otvorenim pismom, dakako, ne želimo stvarati zlu krv. Želimo da je ubuduće bude manje. Želimo sami obnoviti i ovu crkvu  naših predaka, nastaviti gajenje na pradavne običaje, učiniti to područje i turistički privlačnijim za svoje mjesto i za cijeli otok.

Ipak, Gradu Pagu i Pažanima prisiljeni smo postaviti dva pitanja: Zašto i Dokad ovakvi postupci?

Zar vam nije dosta što ste nam oduzeli trećinu teritorija katastarske općine Kolan?!

Stanite, prestanite nam uzimati jer mislite da ste jači. Ne dirajte naše sjećanje, našu tradiciju ni običaje.

Mi smo od osnutka Općine Kolan učinili dosta, poredili smo središte mjesta, završili uređenje trga te župne crkve sv. Luke, sagradili crkvu u Mandrima, uredili smo crkvu sv. Jerolima i sad nam je u planu uređenje crkve Sv. Vida.

Kroz donacije smo osigurali sredstva, sad ćemo u suglasju s pravilima restauriranja i struke prići obnovi crkve Sv. Vida, crkve koja pripada Župi sv. Luke iz Kolana.

Vi, Pažani, u tome nam možete pomoći. Možemo surađivati.

Ali brigu o našim starinama ipak pustite nama jer Kolanjci kada to traži zajedničko dobro znaju raditi i biti složni. A crkva na Sv. Vidu jest naše zajedničko dobro.

U potpisu:

       Načelnik Općine Kolan    Župnik Župe Sv. Luke Kolan   Predsjednik udruge „ Suhozid“

             Josip Zubović              Don Ivan Rončević                     Ivo Butković

 

 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika