Utorak, Rujan 22, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

PRIOPĆENJE U IME 8.000 POTPISNIKA PETICIJE PROTIV KANALA: TRAŽIMO OBUSTAVU POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

AddThis Social Bookmark Button

Udruga Pažana "Cvit soli", Udruga "Iznajmljivača soba i apartmana", Zelena lista i "Eko – Zadar" izdali su priopćenje za javnost u kojem se navodi: Dana, 3. lipnja, 2011. s početkom u 11 h održana je 16. sjednica Gradskog vijeća u Pagu s prvom točkom dnevnog reda: Prezentacija Studije utjecaja na okoliš plovnog kanala Grad Pag – Košljun. S obzirom da je procedura Procjene utjecaja na okoliš u tijeku postavlja se pitanje zašto je vijećnicima prezentirana Studija za koju je 26. svibnja održana prva sjednica stručnog povjerenstva.

Rad stručnog povjerenstva  je bila prilika da se vijećnici Grada Paga na oficijalan način informiraju o postupku Procjene utjecaja zahvata kanala Grad Pag – Košljun na okoliš. Kako je Studija utjecaja na okoliš plovnog kanala Grada Pag - Košljun s ozbiljnim primjedbama od strane stručnog povjerenstva poslana na doradu, tako današnja prezentacija Studije od strane izrađivača Hidrografskog instituta  ni u formalnom ni u suštinskom smislu nije bila u funkciji pravovaljanog informiranja.

Postavlja se pitanje zašto se vijećnica  Grada Paga koristila za prezentaciju privatnog projetka u tijeku radnog vremena vijećnika Grada Paga i time pogodovalo investitoru tvrtci "Moreuz". Tim više, nitko od vijećnika i prisutnih novinara nije imao pravo postavljanja pitanja.

Gradonačelnik Ante  Fabijanić Njekulin po završetku prezentacije upozorio je sve prisutne medije, subjektivnim mišljenjem, tvrdeći da su sada upoznati s točnim informacijama, te je na indirektan način zatražio da po njegovom naputku promijene koncept po kojem je prezentirana Studija utjecaja utjecaja na okoliša javnosti. Tijekom prezentiranja Studije u više se navrata spomenulo da je Studija "načelno" u skladu s Prostornim planom Grada Paga i s Prostornim planom Zadarske županije. Kontaktirajući nadležnu službu, Zavod za prostorno uređenje Zadrske županije, potvrđeno nam je da navodi nisu točni te da zahvat plovni kanal Grad Pag – Košljun nije u skladu s prostorno planskom dokumentacijom, te da  se još uvijek primaju primjedbe na spornu studiju.

Nova, značajna informacija koja je izrečena na prezentaciji bila je da je tvrtka IRES radila Glavnu ocijenu prihvatljivosti zahvata za prirodu. Postoji indicija da je tvrtka IRES povezana s prof. dr. sc. Nikolom Ružinskim, državnim tajnikom u MZOPUG. Od početka travnja pokušava se doznati od nadležnog Ministarstva tko je izradio Glavnu ocijenu prihvatljivosti bez koje se uopće ne može pokrenuti Procjena utjecaja na okoliš. Postavlja se pitanje kada je sproveden  Postupak ocijene prihvatljivosti zahvata za prirodu, te da li je i kada održana javna rasprava s utvrđivanjem prevladavujćeg javnog interesa. Ovim putem tražimo zapisnik sa sporne javne rasprave koja je trebala utvrditi prevladavajući javni interes. Podsjećamo da je trenutno prikupljeno preko 8.000 potpisa protiv izgradnje spornog kanala što u demokratskom svijetu predstavlja prevladavajući javni interes. Na osnovu prevladavajućeg javnog interesa zahvat za plovni kanal Pag -Košljun je mogao dobiti dopuštenje za daljnju proceduru ili odbijanje zahtjeva za ocijenu studije.

Vijećnicima je prezentirana eksploatacija kamena kao jedini način financiranja projekta te se ujedeno navodi kako će se otpadom od eksploatacije kamena nasipati Pomorsko dobro, na čestici 8537/1 koje se u katastru navodi kao more.

Trosatna prezentacija jednostranog hvaljenja privatnog projekta potvrđuje da studija ne ispunjava dva osnovna elementa; usklađenost sa prostorno planskom dokumentacijom i diskutabilan, velom tajne ovijen, postupak procjene prihvatljivosti zahvata za prirodu.

U ime potpisnika priopćenja i potpisnika/ca peticije  zbog gore navedenih razloga i dalje tražimo obustavu postupka procjene utjecaja na okoliš.

 

Za udrugu Pažana "Cvit soli"

Sanja Želehovski

Za udrugu "Iznajmljivača soba i apartmana"

Mate Donadić

Za "Zelenu listu"

Mate Ćurković

Za "Eko – Zadar"

Atana Grbić

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika