Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

O OSTACIMA CRKVE SV. JURJA IZNAD PAGA- U 6. ST. TO JE BILA BIZANTSKA UTVRDA

AddThis Social Bookmark Button

Novi grad Pag izgrađen je u 15. st. i zbog toga u njemu nema starokršćanskih ni predromaničkih crkava. Međutim, sjeverno od grada Paga nalaze se ostaci crkve Sv. Jurja za koju se smatralo kako je izgrađena u ranom srednjem vijeku. No, zahvaljujući novim istraživanjima utvrđeno je kako je crkva sv. Jurja bila dio velike utvrde koju je izgrađena za vrijeme Bizantskog Carstva u 6. st. To otkriće pojašnjava brojne nalaze keramike u podnožju brda, kao i ostatke okolnih građevina na vrhu brda.

Crkva je povezana sa zidovima utvrde i zbog toga nema sumnje kako su utvrda i crkva građeni istodobno. Ostaci crkve sv. Jurja nalaze se na vrhu brda zajedno s obrambenim zidovima bizantske utvrde poligonalnoga tlocrta. Na istočnome i najvišemu dijelu utvrde i ravnine, na mjestu gdje prelazi u gotovo okomitu liticu, nalaze se ostaci jednobrodne crkve longitudinalnoga nepravilnog tlocrta (dužina s apsidom 11,5 m, a širina od 3,9 m kod ulaza do 4,15 m kod apside). Duboka je apsida potkovičastoga tlocrta (duboka 3,7 m i široka 2,6m). Na temelju starijih tlocrta može se pretpostaviti da je unutrašnjost crkve imala četiri pilastra s pojasnicama koji su bačvasti svod i prostor crkve dijelili u tri traveja. Za apsidu se može pretpostaviti da je bila pokrivena polukalotom. Zbog djelovanja vremena i zbog toga što domaće stanovništvo već od 17. stoljeća nije koristilo ni crkvu ni utvrdu taj vrijedni kompleks je propao i sačuvali su samo kontrafor, koji je nekada podupirao zapadni kut crkve i tragovi žbuke na kamenu. Do 17. stoljeća vjernici su za blagdan sv. Jurja odlazili na liturgiju u crkvu na brdu, a odlazilo se i u nekim drugim prigodama. Premda nema službenih potvrda, postoji predaja po kojoj se u crkvu sv. Jurja vjernici sporadično odlazili do konca 19. stoljeća. Postojao je dobro utabani put koji je s vremenom nestao. Danas, nažalost, do ostataka ove iznimno vrijedne građevine ne postoji put, a mogućnost razgledavanja se svodi na slučajnost što je velika šteta. Paška gradska uprava namjerava obnoviti znatno nedostupniju crkvu sv. Vida na istoimenom (i najvišem) otočnom vrhu, dok se ostaci crkve, koja nosi ime sveca zaštitnika grada Paga zanemaruje. Bilo bi lakše obnoviti povremeno održavanje liturgije u crkvi sv. Jurja, nego u crkvi sv. Vida. Naime, i bez puta, usponom pop kamenjaru, do crkve sv. Jurja, od podnožja brda može se doći za dvadesetak minuta, a s uređenim ili makar samo probijenim putom, došlo bi se i brže i lakše. Zašto se ostaci crkve sv. Jurja zanemaruju nije poznato.

 

  

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika