Ponedjeljak, Rujan 21, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

SDP HRVATSKE O KANALU: LOKALNA VLAST POGODUJE "MOREUZU" MEĐU OSTALIM I FALSIFICIRANJEM GRADSKIH ODLUKA

AddThis Social Bookmark Button

ZAGREB/ZADAR/PAG-SDP Hrvatske, Županijska organizacija SDP-a Zadarske županije i GO SDP-a Grada Paga izdali su zajedničko priopćenje za javnost u kojem se navodi: SDP traži promptno brisanje kanala Pag - Košljun iz Prostornog plana Zadarske županije i ostalih prostorno planskih dokumenata nižeg reda te hitnu obustavu svih postupaka vezanih uz realizaciju ovog iznimno štetnog projekta.

Radi se o projektu kojim se planira probijanje plovnog kanala za manja plovila između Grada Paga i lokacije Košljun na jugozapadnom dijelu otoka Paga u duljini 6,5 km čija bi direktna posljedica bila zatvaranje solane Pag, uništenje mogućnosti razvoja zdravstvenog turizma na Paškom blatu te nestanak mrjestilišta riba u paškom zaljevu. Inicijator projekta, tvrtka „Moreuz“, do sada nije odgovorila na ključno pitanje - koja bi bila korist od realizacije ovog megalomanskog projekta. Stoga su opravdane sumnje da bi se odlaganjem iskopanog materijala na pomorskom dobru paškog zaljeva stvorilo novih 340 hektara građevinske zone na kojima bi niknula nova apartmanska naselja. Korist od toga imala bi samo tvrtka Moreuz, dok bi državi i gradu ostao trošak izgradnje dva pokretna mosta koji bi spajali na dva dijela podijeljeni Grad Pag. S obzirom na to da potencijalni investitor do sada nije iznio nijedan argument iz kojeg bi bila vidljiva javna korist od ovog kontraverznog projekta, da se novac poreznih obveznika/ca uludo rasipa na provedbe procjene utjecaja na okoliš, istraživanja i studije, tražimo da se ovaj projekt, odnosno istražni prostor za realizaciju ovog projekta, hitno briše iz PP-a Zadarske županije i nižih prostorno-planskih dokumenata kako bi se prekinulo s besmislenim trošenjem resursa države i lokalne samouprave. Nažalost, dosadašnje postupanje državne i lokalne vlasti govori u prilog činjenici da vlast enormno pogoduje „Moreuzu“: od falsificiranja gradskih odluka vezanih uz ovaj projekt, uvrštavanja nepostojećeg plovnog kanala Pag – Košljun u prostorno-planske dokumente te, naposljetku, pokretanja postupka provedbe procjene utjecaja na okoliš bez ijednog argumenta o koristi od ovog projekta koji je, osim toga, u županijskom prostornom planu ucrtan do nasipa kao istražno područje, odnosno kanal nema predviđen izlaz kroz pašku uvalu.

 

NOVI LIST
                                                                  

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika