Ponedjeljak, Rujan 21, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

ČETIRI PAŠKE UDRUGE ORGANIZIRAJU POTPISIVANJE PETICIJE PROTIV GRADNJE KANALA PAG-KOŠLJUN

AddThis Social Bookmark Button

U organizaciji Eko udruge „Cvit soli“, „Bataje“, ŠRD „Orada“ i Udruge iznajmljivača soba i apartmana Grada Paga potpisuje se peticija protiv gradnje kanala Pag-Košljun. U nedjelju se peticija potpisivala na Trgu Petra Krešimira IV., a potpisivat će se i danas (ponedjeljak) od 9:30 do 11:30 i od 17:30 do 19:30 sati.

-Vrlo smo zadovoljni odazivom građana, rekla je Sanja Želehovski, predsjednica Udruge „Cvit soli“. –U samo dva sada peticiju je potpisalo preko tri stotine građana što je velik broj i pokazuje da su građani zainteresirani za ovu problematiku te da potpisivanjem peticije žele pokazati svoj stav o kanalu Pag-Košljun.

Organizatori potpisivanja peticije smatraju kako postoje brojni razlozi zbog kojih se kanal Pag-Košljun ne bi trebao graditi, a za sada treba spomenuti samo neke. Hrvatski hidrografski institut is Splita je izradio Studiju utjecaja na okoliš koja ima 800 stranica. Studija je dostavljena nadležnim i zainteresiranim institucijama, među ostalim i Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Gradu Pagu. No, organizatori potpisivanja peticije navode kako se do studije ne može doći, odnosno kako je gradska vlast ne daje na uvid. Organizatori peticije nadalje smatraju kako je u postupku prikupljanja dokumentacije za dobivanje potrebnih dozvola za gradnju kanala počinjeno niz propusta pa i radnji koje nisu u skladu sa zakonom. Nadalje, u prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Paga Prostornom planu ( na uvidu u Gradskoj vijećnici) trasa kanala Košljun-Pag ide do gradskog mosta Katine, odnosno do plaže Prosika što je protivno Prostornom planu Zadarske županije u kojem trasa kanala završava kod bazena soli. Protivnici gradnje kanala nadalje smatraju kako će se kod Košljuna napraviti golem kamenolom iz kojeg će se izvaditi oko pet milijuna kubičnim metara kamena, a što će ugroziti ekološku strukturu središnjeg dijela otoka. Zbog gradnje kanala nestat će Južne vale koja će se nasuti i pretvoriti u građevinsku zonu. Širenjem kanala uništilo bi se i bazene soli. Brojne su primjedbe i prigovori na projekt kanala Pag-Košljun.

-Nakon što se završi potpisivanje peticije izdat ćemo priopćenje za javnost u kojem ćemo navesti razloge zbog kojih smatramo kako se ne bi smjelo graditi kanal, rekla je Sanja Želehovski.

Na službenim internetskim stranicama Grada Paga objavljeno je priopćenje za javnost gradonačelnika Paga Ante Fabijanića u kojem se navodi: „S obzirom da me u posljednjih nekoliko dana građani Grada Paga nazivaju i traže informacije o projektu izgradnje kanala Pag-Košljun, dužnost mi je informirati građane o navedenom projektu te spriječiti daljnje obmanjivanje javnosti te stvaranje nepotrebnih tenzija neinformiranošću o projektu. Kako su unutar posljednjih nekoliko dana članovi SDP-a Pag te njihovi simpatizeri započeli s prikupljanjem potpisa za peticiju protiv projekta izgradnje kanala Pag-Košljun, ovim putem obavještavam građane Grada Paga da nekolicina članova svojom neinformiranošću i neupućenošću u navedeni projekt sustavno obmanjuje i dezinformira građane, te na krajnje neprofesionalan način prikuplja potpise za gore navedenu peticiju. Ovom prilikom još jednom ističem da će se do kraja mjeseca svibnja 2011. godine održati javna rasprava od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temu projekta izgradnje kanala Pag-Košljun, te će se tek tada sa sigurnošću, na temelju gledišta struke koja se bavi navedenim projektom, moći reći koje su moguće prednosti ili nedostaci navedenog projekta. Sve daljnje obavijesti vezane uz projekt izgradnje kanala Pag-Košljun bit će pravovremeno objavljene na službenim stranicama Grada Paga te u javnim glasilima.“

 

 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika