Ponedjeljak, Rujan 21, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

MAGAZIN FORBES: GRAD PAG NA VISOKOM 12. MJESTU PO VISINI PRIHODA PO ZAPOSLENOME

AddThis Social Bookmark Button

U novom broju časopisa Forbes, temeljem analize koja je rađena po podacima FINA-e, Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku Grad Pag je svrstan u kategoriju jednog od najboljih i najuspješnijih gradova u Hrvatskoj. Već 2013. godine Grad Pag bi, ako se ništa ne promijeni u odnosu na trenutno stanje, trebao biti uvršten među 10 najuspješnijih gradova u Hrvatskoj.

Forbes je analizu radio na temelju šest kriterija, a to su odnos zaposlenih u općinskoj/gradskoj upravi i privatnom sektoru, državna pomoć veća od polovine ukupnih prihoda, zaduživanje zbog zatvaranja vlastite financijske konstrukcije, trošak za zaposlenike i materijalni troškovi u odnosu na ukupne godišnje prihode te prosječni saldo od 2007. do 2009. koji bi trebao biti ili na nuli ili pozitivan. Prema prihodima po zaposlenome Grad Pag je 12. mjestu (od 127 gradova i 428 općina), a jedan je od najboljih gradova u Hrvatskoj kada se gleda odnos broja zaposlenih u gradskoj upravi i u privatnom sektoru. Prema tom kriteriju, Grad Pag je visoko rangiran. Naime, na području Grada Paga u velikim tvrtkama „Paška sirana“ , „Solana Pag“ i „Hoteli Pag“ /kamp „Šimuni“/ zaposleno je preko 200 radnika. Gotovo jednako toliko je zaposlenih u obrtništvu i srednjem poduzetništvu. U gradskoj upravi zaposleno je manje od 5 % od ukupnog broja zaposlenih što je iznimno vrijedan podatak koji Pag svrstava gotovo pri vrhu liste po ovome kriteriju. Na listi od 10 gradova koji su posudili najviše novaca nalaze se Vrbovec, Vodice, Ludbreg, Daruvar, Slatina, Makarska, Pag, Križevci, Krapina i Županja. Forbes je, dakle, Pag stavio na sedmo mjesto po zaduženosti koje iznosi 63, 24%. Premda na prvi pogled to izgleda kao poražavajući podatak, on je za Pag vrlo povoljan. Kreditno zaduženje u visini od 4, 5 milijuna eura, na kojem se temelji analiza Forbesa, preuzela je tvrtka Schendolfer za izgradnju kanalizacijskog sustava /kolektora/ , i to će Grad Pag plaćati do 2013. godine. Gradski proračun za 2011. godinu iznosi 39. 337. 000 kuna, a obveze temeljem zajma iznose 1. 870. 000 kuna. Zaduženja iz prethodnih godina iznose 5. 500. 000 kuna. Trenutno, ukupno godišnje zaduženje Grada Paga iznosi nešto više od 10 milijuna kuna, što je oko 25% proračuna. Nakon otplate duga prema tvrtki Schendolfer Grad Pag neće imati niti jedno ozbiljnije zaduženje i ukoliko bi stanje s gradskim proračunom ostalo kakvo je sada, 2013. godine Grad Pag bi, prema kriterijima Forbesa, trebao biti uvršten među deset najuspješnijih gradova u Hrvatskoj.

Gradski proračun Paga više od obročnog plaćanja tvrtki Schendolfer opterećuje financiranje obnove gradskog mosta Katine /11 milijuna kuna/. U taj je projekt gradska vlast ušla bez definirane financijske konstrukcije, uz obećanje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o pomoći u visini od 50 %. Premda se, u vrijeme kada se počelo s obnovom mosta govorilo kako će u projektu sa 25 % sudjelovati i Ministarstvo kulture, to se ubrzo pokazalo netočnim. U financiranju obnove mosta, Grad Pag je trebao sudjelovati sa 5. 500. 000 kuna, što je velik, ali za takav projekt prihvatljiv iznos. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je trebalo sudjelovati s jednakim iznosom. Problem u ovom zaduženju nije na Gradu Pagu nego na resornom ministarstvu koje još nije dostavilo sva sredstva namijenjena za obnovu mosta. Grad Pag, dakle, nije ovisan o državnom proračunu, na način na koji su to, primjerice Makarska, Slatina ili Županja. Kreditno zaduženje za izgradnju kanalizacijskog sustava /kolektora/, a upravo je to zaduženje uzeto kao glavni kriterij zaduženosti Paga, nije izravno povezano s državnim proračunom niti o njemu ovisi. Jedino ozbiljno zaduženje Grada Paga koje se odnosi na državni proračun je 5. 500. 000 kuna namijenjenih za obnovu mosta, no Grad Pag za to zaduženje nije kriv jer su sredstva trebala biti uplaćena neposredno nakon početka obnove mosta, a najkasnije prošle godine.

Prema kriterijima Forbesa Pag spada među dvadeset gradova u Hrvatskoj u kojima se najbolje živi (prihod po zaposlenome i odnos broja zaposlenih u gradskoj upravi u odnosu na privatni sektor).

Kao veći problem u Gradu Pagu mogao bi se navesti podatak o nedovoljnim poduzetničkim mogućnostima i na tome bi gradska vlast morala više raditi kako bi 2013. godine Pag bio uvršten među 10 najuspješnijih gradova u Hrvatskoj.

 

 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika