Četvrtak, Rujan 24, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

KUD "Sv. Jeronim" iz Vlašića uvršten u proračun Grada Paga za 2011.godinu

AddThis Social Bookmark Button

Prema programu javnih potreba u kulturi grada Paga za ovu godinu iz gradskog proračuna financirat će se Gradska knjižnica Pag, Centar za kulturu i informacije, udruge u oblasti kulture i vjerske zajednice.

Za ostvarivanje godišnjeg programa Gradske knjižnice u proračunu je osigurano 328. 600 kuna, od čega je 262. 000 kuna namijenjeno za redovnu djelatnost, 2. 500 kuna za nabavu opreme i 8. 000 kuna za nabavu književne građe. Centar za kulturu i informacije raspolagat će sa 351. 440 kuna, od čega je 196. 440 kuna namijenjeno za redovnu djelatnost, 150. 000 kuna za programe i 5. 000 kuna za nabavu opreme. U program javnih potreba u kulturi uvršteno je i osam udruga. Po 100. 000 kuna osigurano je za rad Gradske glazbe i Matice hrvatske-ogranak Pag, 30. 000 kuna dobilo je Društvo paških čipkarica „Frane Budak“, a isto toliko i KUD „Družina“. Za rad pjevačko-glazbenog društva „Sv. Juraj“ osigurano je 15. 000 kuna, za Karnevalsku udrugu „Markova kumpanija“ 12. 000 kuna i za klapu „Pag“ 4. 000 kuna. Ove godine prvi puta su u Program javnih potreba u kulturi uvršteni KUD „Sv. Jeronim“ i klapa „Kulina“ iz Vlašića. KUD „Sv. Jeronim“ dobit će 10. 000 kuna, a toliko će dobiti i klapa “Kulina“. U gradskom proračunu je osigurano 610. 000 kuna za održavanje sakralnih objekata. Od tog iznosa 200. 000 kuna namijenjeno je Nadžupnom uredu Sv. Marije iz Paga, po 150. 000 kuna Župnom uredu Sv. Jeronima iz Vlašića i Župnom uredu Sv. Mavra iz Dinjiške, 100. 000 kuna Benediktinskom samostanu Sv. Margarite i 10. 000 kuna Samostanu školskih sestara franjevki.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika