Četvrtak, Kolovoz 13, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

SA SJEDNICE VIJEĆA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAGA

AddThis Social Bookmark Button

Na sjednici Vijeća Turističke zajednice grada Paga održane pod predsjedanjem gradonačelnika Ante Fabijanića donesena je odluka o izradi prospekta u kojem će biti uvrštena turistička ponuda svih otočnih mjesta, od Luna do Fortice i tako će se Pag, prvi puta od kada na otoku postoji turizam, na turističkim sajmovima predstavljati kao cjelina. U izradu prospekta uključeni su stručnjaci za turizam s cijelog otoka, a projekt vodi Lana Božović, voditeljica marketinga u kampu „Šimuni“.

-U izradu prospekta uključile su se turističke zajednice Luna, Novalje, Stare Novalje, Kolana, Paga i Povljane. Svaka turistička zajednica je dostavila fotografije i tekstualni materijal i prospekt će uskoro biti spreman za tiskanje, rekla je Lana Božović.

Prospekt će imati četrdeset stranica, a troškovi izrade će rasporediti prema broju noćenja i sadržaja. Turistička zajednica grada Paga će u izradi prospekta sudjelovati sa 38 posto. Prospekt će se tiskati u 100. 000 primjeraka, a od toga će se 40. 000 primjeraka dostaviti Hrvatskoj turističkoj zajednici. U prospektu će se nalaziti informacije o plažama, hotelima, kampovima, restoranima, raznim drugim turističkim objektima, o vrsti i cijenama smještaja te kontakt adrese turističkih objekata. Uz to će se u prospektu nalaziti informacije o prirodnim ljepotama, gastronomskoj ponudi, o zabavnim središtima i parkovima prirode. Vijeće je donijelo odluku o raspisivanju natječaja za direktora Turističke zajednice. Natječaj će se raspisati početkom idućeg tjedna, a trajat će petnaest dana.

U raspravi o pripremi turističke sezone gradonačelnik Fabijanić je rekao kako su nabavljene zaštitne mreže za plaže koje će se postaviti u Pagu, Vlašićima i u drugim mjestima. Ured turističke zajednice će se preseliti u Velu ulicu, u nekadašnji prostor „Erste banke“, a u Veloj ulici jedan prostor u vlasništvu Grada uredit će se za prodaju publicističkih i znanstvenih radova o Pagu.

„U posljednjih dvadeset godina tiskano je stotinjak knjiga o Pagu i to ćemo ponuditi turistima. U tom će se prostoru prodavati i karte za razne kulturne i zabavne događaje,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Do ljeta će se urediti Lokunja na kojoj se nalazi ljekovit mulj koja će se dati u koncesiju.

„Uz to, uredit će se dva javna sanitarna čvora koje ćemo, bez naknade, ponuditi u zakup, a dužnost zakupca bit će nabava sapuna, papira, održavanje i čišćenje,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić. Članica Vijeća Ivana Zec je rekla kako su ugostiteljski objekti u noćnim satima izloženi vandalizmu. Navela je kako preko noći s terasa ugostiteljskih objekata nestaju stolice što ugostiteljima nanosi veliku štetu. Upitala je gradonačelnika Fabijanića može li se na Branimirovoj obali postaviti video nadzor. Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako to nije moguće. Kamere su postavljene na zgradu gradske uprave i smiju se koristiti samo za nadzor zgrade.

„Uništava se privatno vlasništvo ugostitelja, ali i vlasništvo Grada, uništavaju se stolovi i stolice na terasama kafića, klupe u parku, vanjska rasvjeta, vaze s cvijećem i nažalost još nije pronađen način kako takvo uništavanje imovine spriječiti,“ rekao je gradonačelnik Fabijanić.

Lorenzo Paro je zatražio da Turistička zajednica više brine o čišćenju grada.

„Pag mora biti čist i zimi, a ne samo u sezoni, ali kada raspravljamo o sezoni, onda na tome treba više poraditi kako se vrećice sa smećem ne bi ostavljale na mjestima koja za to nisu određena,“ rekao je Paro.

Gradonačelnik Fabijanić je rekao kako se problem s odvozom otpada rješava, a Komunalno društvo će na rubnim dijelovima stare gradske jezgre vratiti kontejnere koji su uklonjeni na proljeće prošle godine.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika