Ponedjeljak, Siječanj 18, 2021
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

Iz prošlosti Paga: Kvartiri i gradska vrata

AddThis Social Bookmark Button

Grad Pag je izgrađen u pentagonalnom obliku sa središnjim trgom i četiri glavne ulice koje se spajaju sa središnjim trgom i dijele grad na četiri kvartira. Prvi kvartir je sv. Jakova, drugi sv. Marije Velike, treći sv. Frane i četvrti sv. Ante Opata. Dok su postojale zidine, do 1855. godine, svaki kvartir imao je vrata. Vrata su bila na kraju svake od četiri glavne ulice, na "četiri glavna vjetra". Prva vrata bila su prema buri i nazvana su Porta de la Terra firma ili Vangrada, druga prema maestralu i nazvana su Uhlinac, treća prema lebiću nazvana su Katina (Porta Catena), kod kojih je kameni most s dva luka i četvrta prema jugu, nazvana su  vrata sv. Ante zbog crkve sv. Ante.

Postojala su još jedna sporedna vrata, Mala vrata, napravljena pod upravom conta Bemba. Mala vrata bila su kod treće ulice od vrata Katina na jugo. Pragovi vrata bili su napravljeni od velikih kamena klesanika i bili su sačuvani i nakon rušenja zidina 1855. godine. Kasnije su, međutim, pragovi gradskih vrata bačeni more. Navodno se jedan prag nalazi na dnu Mandrača, a dva na dnu mora kod Magazina. O četvrtim vratima nema podataka. Od svih gradskih vrata preostao je samo dio bočnog praga s vrata na Uhlincu koji danas služi kao kamena klupa. Vrata su se zatvarala kada bi pala noć, a otvarala su se u zoru. Tijekom noći nitko nije mogao izlaziti iz grada niti ulaziti u grad. Osim što je svaki kvartir imao vrata, imao je i po jednu važnu  građevinu, od kojih tri postoje i sada. U kvartiru sv. Ante  je Kneževa palača, u kvartiru sv. Jakova je palača biskupa Antuna Palčića, u kvartiru sv. Frane bila je javna loža i u kvartiru sv. Marije Zborna crkva. Na svim vratima bio je prag od velikih klesanika, a na vrh praga pojedinih vrata bio je natpis. Na vrh praga na vratima na Uhlincu bio je natpis:  "Za vrijeme sretne sudbine knez Toma Georgij ovdje postavi temelje gradskih zidina, a da prkosi zubu vremena, postavi svoj grb 21. siječnja 1468. godine."

 


Josip Portada
Izvor: Radovi Marka Laura Ruića

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika