Subota, Rujan 26, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

PRODAJA I KUPNJA NEKRETNINA-POSTUPAK U KOJEM JE POTREBNA SURADNJA S OVLAŠTENIM SAVJETNICIMA ILI POSREDNICIMA

AddThis Social Bookmark Button

U Hrvatskoj su neki kupci i prodavatelji nekretnina još  oprezni i nepovjerljivi  u kontaktima s agencijama za posredovanje u prometu nekretnina ili s tvrtkama za davanje savjeta o prodaji i kupnji nekretnina. Neki prodavatelji ili kupci misle kako će biti prevareni, a neki smatraju kako je kupnja i prodaja nekretnina lagan posao koji ne zahtijeva posebno znanje.

U zemljama Europske unije i u svim državama s dobro uređenim gospodarstvom i zakonodavstvom, nekretnine se gotovo isključivo prodaju i kupuju preko agencija, ali u Hrvatskoj još nije tako. Zašto je, dakle, potreban savjet ili posrednik? Kupnja i prodaja nekretnine je proces s mnogo elemenata, a nepoznavanje tog procesa može nanijeti štetu i prodavatelju i kupcu nekretnine. Upravo zbog toga je potreban posrednik koji će prodavatelja i kupca uputiti kako treba postupati u svakom segmentu kupnje i prodaje nekretnine. Na taj način se izbjegavaju rizici i mogući gubitak koji je u slučaju prodaje i kupnje nekretnina uvijek vrlo visok. Zbog toga cijena koja se plaća za posredničke usluge nije prevelika, jer se za taj iznos prodaje i kupuje sigurno, provjereno i bez mogućnosti gubitka.

 

Nije dobro ulaziti u sumnjive i neprovjerene transakcije s nekretninama, makar se nekretnina u određenom trenutku čini privlačnom, a čak i kad se čini da su svi dokumenti uredni, treba ih znati čitati. Kupnja nekretnine nije ni lak ni jednostavan posao i treba se konzultirati sa stručnim osobama. Najbolje je poslovati s provjerenim posrednicima, savjetnicima ili agencijama, posebno s onima koji imaju ugovor o suradnji s odvjetničkim uredom. Mora se uzeti u obzir da ni svi posrednici u agencijama ili tvrtkama za savjetovanje nisu uvijek dovoljno stručni ili su tek djelomično osposobljeni za taj posao. Zato se treba raspitati radi li za njih pravnik i stručni, ovlašteni agent za posredovanje u prometu nekretnina, surađuje li s odvjetnicima ili javnobilježničkim uredima. Prodavatelji i kupci ponekad, zbog obaveze plaćanja usluga ili provizija, izbjegavaju tvrtke za savjetovanje i agencije. Međutim, to je pogrešno, jer savjetnici i posrednici sigurno o tom poslu znaju puno više nego većina građana.

Kako najbolje prodavati i kupovati nektetnine?

 

  1. Ako imate nekretninu koju želite prodati, treba uspostaviti kontakt s tvrtkom za savjetovanje ili agencijom i potpisati ugovor o suradnji u slučaju savjetovanja ili ugovor o posredovanju u slučaju agencije. U ugovoru se navodi opis i vrijednost nekretnine, dužnosti posrednika i cijena posredničkih usluga. Cijena usluga je različita i o tome se treba raspitati u prvom kontaktu.
  2. Razmijeniti telefonske brojeve za kontakt. Uz broj telefona preporuča se razmijeniti i e-mail adrese. Potrebno je dogovoriti razuman rok za obavljanje  određenih poslova potrebnih za prodaju nekretnine.
  3. Ako želite kupiti nekretninu, kontaktirajte tvrtku za savjetovanje ili agenciju. Naznačite vrstu nekretnine i najvišu cijenu koju ste spremni platiti. Na taj način će vam se lakše prikazati vama zanimljiv dio iz trenutne ponuda nekretnina. Kupci nekretnina ponekad izbjegavaju reći najvišu cijenu jer se boje kako će ih posrednik prevariti i upravo im za takvu, najvišu cijenu, prodati nekretninu koja je možda jeftinija. Oprez je potreban i razumljiv jer se i to može dogoditi, međutim  većina posrednika ima ugovore s prodavateljima u kojima je točno određena cijena nekretnine i tu cijenu posrednik ne može mijenjati. Dakle, u većini slučajeva možete, bez straha, reći koja je najviša cijena koju ste spremni platiti.
  4. Nakon što ste rekli vrstu nekretnine i cijenu koju ste spremni platiti, potrebno je dogovoriti koje će poslove posrednik za vas obaviti. Posrednik provjerava povijest vlasništva i posjeda nekretnine, trenutno vlasničko stanje, stanje u katastarskoj evidenciji, postojanje zabilježbi, način rješavanja zabilježbi ako takve postoje, predlaže načine usklađenja površine nekretnine ako je to potrebno, provjerava imali li kuća ili apartman građevinsku i uporabnu dozvolu, godinu izgradnje, provjerava je li zemljište građevinsko i što se na njemu može izgraditi te obavlja sve druge radnje kako bi kupac dobio nekretninu za svrhu za koju je kupuje, neopterećenu stvarnim ili drugim pravima treće osobe i spremnu za trenutnu uknjižbu.
  5. Kupac s posrednikom dogovara način plaćanja. Nekretninu se može platiti u cijelosti, pri potpisivanju Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Međutim, kupnja može početi potpisivanjem predugovora. Predugovor se potpisuje kada kupac ne plaća cijeli iznos cijene nekretnine nego jamčevinu. U predugovoru se navodi vrsta i opis nekretnine, cijena, visina iznosa jamčevine i rok u kojem se mora platiti preostali iznos cijene. Nakon plaćanja jamčevine, kupac ne postaje vlasnik nekretnine nego je potpisivanjem predugovora rezervirao nekretninu za sebe. U ugovoru se navodi što će se dogoditi ako kupac, u roku koji je naveden u predugovoru, ne plati preostali iznos cijene. Uobičajeno je da kupac, ako u roku navedenom u predugovoru ne plati preostali dio cijene, gubi jamčevinu, a predugovor više nema pravnog učinka, odnosno prodavatelj može nekretninu prodati drugome U predugovoru se navodi kako je prodavatelj dužan kupcu platiti dvostruku jamčevinu ako usprkos potpisanom predugovoru, nekretninu proda nekom drugom. Prodavatelj i kupac se mogu dogovoriti da će, u posebnim okolnostima, na primjer kod podizanja kredita u banci, produžiti rok za isplatu preostalog dijela cijene. O tome odlučuju zajedno i obavještavaju posrednika koji, na temelju njihovog dogovora, upućuje na izradu aneksa, odnosno dodatka na predugovor. U praksi se ponekad prodavatelj i kupac o rokovima isplate dogovore usmeno, ali takav način dogovora je, u mogućem sporu, teško dokazati i to treba izbjegavati.
  6. Nakon što kupac javi posredniku da je spreman platiti preostali iznos cijene, posrednik poziva kupca i prodavatelja na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Dogovori se dan, mjesto i vrijeme sastanka. Kupac i prodavatelj zajedno s posrednikom pregledavaju ugovor, a ako imaju kakve posebne zahtjeve, upućuju ih posredniku koji o tome obavještava odvjetnički ured s kojim surađuje i predlaže izmjene u ugovoru. Nakon što se dogovore sve pojedinosti ugovornih obaveza, kod javnog bilježnika se ovjeri potpis prodavateja. Nakon plaćanja cijene nekretnine i ovjere potpisa posao oko kupoprodaje je završen. Međutim, kupac nekretnine može, a u praksi se to pokazalo najboljim, ovlastiti posrednika da za njega, uglavnom preko odvjetničkog ureda, obavi određene radnje koje slijede nakon potpisivanja ugovora ili da mu u određenom trenutku savjetuje što i kako napraviti u postupku uknjižbe nekretnine.
  7. Tvrtke za obavljanje posredničkih poslova ili agencije imaju najbolje podatke o trenutnom stanju na tržištu nekretnina i zbog toga od njih treba tražiti informacije i kada se radi o prodaji i kada se radi o kupnji nekretnina. Uz to, od savjetnika ili agencija treba tražiti i sve druge informacije o nekretnini koje nisu povezane s vlasničkim ili posjedovnim stanjem. Tvrtke za savjetovanje i agencije o tome dnevno dobivaju informacije i najbolje su upućene u sve pojedinosti na tržištu nekretnina.

 

 

Pag-Press

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika