Petak, Rujan 18, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

NA DAN UTEMELJENJA GRADA PAGA U KAPELICI SVETE TROJICE OTVORENA IZLOŽBA "GRAD PAG U SREDNJEM VIJEKU"

AddThis Social Bookmark Button

Na dan utemeljenja grada Paga, u organizaciji Centra za kulturu i informacije Pag, a pod pokroviteljstvom Grada Paga, održano je predavanje prof. dr. sc. Emila Hilje s Odjela za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zadru na temu utemeljenja i izgradnje grada Paga, prikaz utemeljenja grada Paga od 18. 5. 1443.  godine kojeg je izvela Udruga Paška alka, uz sudjelovanje Crkvenog zbora te je otvorena Stalna izložba „Grad Pag u srednjem vijeku“. Publiku, goste i sudionike programa pozdravili su Željko Maržić,  gradonačelnik Grada Paga i Dijana Vuleta, ravnateljica Centra za kulturu i informacije Pag.

Program je vodila Ivana Portada, voditeljica organzacije programa u Centru za kulturu i informacije Pag i predsjednica udruge Paška alka. U programu je sudjelovala i klapa Peružini iz Paga. Prof. dr. sc. Emil Hilje je na predavanju govorio o počecima grada Paga, njegovom razvoju, o utemeljenju novog grada, izgradnji grada i preseljenju iz starog u novi grad Pag.

-Pag je spomenik kulture, vrlo vrijedan i treba ga čuvati, rekao je prof. dr. Emil Hilje. –Pažani su postavili zahtjev Veneciji za izgradnju novog grada i vrlo brzo je taj zahtjev prihvaćen. Pag je Veneciji značio puno jer je Venecija od solarstva u Pagu ostvarivala 10 posto od ukupnih svojih prihoda. Često se govori kako je nacrt za novi grad Pag izradio Juraj Dalmatinac, ali za to nema potvrde u povijesnim dokumentima. Dapače, po svemu izgleda da je u on u Pag došao nekoliko godina nakon utemeljenja, kako bi, kao spretan poduzetnik, preuzeo posao na kojeg će se uposliti majstori koji su do tada radili na katedrali u Šibeniku. Kada se govori o izgradnji novog grada Paga najbolje je dokumentirana izgradnja bedema o čemu postoje ugovori. Juraj Dalmatinac je radio na bedemima od kule Skrivanat do porta Uhlinac, a biskup Palčić je od njega tražio i izgradnju Biskupske palače. U Pagu postoje mnogi umjetnički i graditeljski fragmenti koje bi vrijedilo sačuvati. Nažalost, jedan od najvrijednijih portala, onaj nad vratima Kneževog dvora u Veloj ulici je dijelom uništen jer je u valu uništavanja lavova, kao simbola Venecije, uništen i lav koji se nalazio na tom portalu koji je djelo Ivana Pribislavića. Veliku ulogu u izgradnji Paga imao je knez Thoma Georgio i on je značajan za Pag premda je bio iz Vencije. Središnji trg nije izgledao kao danas. Bio je omeđen isključivo zgradama javnog karaktera i u obliku kvadrata. Knežev dvor ima oblik slova L, kao i Biskupska palača. Uz crkvu je oblik slova L pravilo malo groblje, a na drugoj strani je bila gradska lođa. Pag je jako vrijedan spomenik kulture, graditeljski vrlo zanimljiv i sve to bi trebalo dobro sačuvati.

Na trgu Petra Krešimira IV., pred Zbornom crkvom Marijinog Uznesenja Udruga Paška alka je izvela prikaz utemeljenja grada Paga, onako kako je to izgledalo 18. 5. 1443. godine. Nakon prikaza utemeljenja članice i članovi grupe Paška alka, predstavnici Grada Paga i Župe paške, te gosti i brojni građani su došli pred kapelicu Svete Trojice gdje je otvorena Stalna izložba „Grad Pag u srednjem vijeku“. Prije izložbe Ivana Portada je zahvalila članicama i članovima grupe Paška alka na trudu kojeg ulažu u projekt „Pag-srednjovjekovni grad“ te Gradu Pagu koji pomaže u održavanju programa Paške alke. Dijana Vuleta se zahvalila gostima koji su došli, Narodnom muzeju u Zadru koji je ustupio kustosa za uređenje izložbe i  Gradu Pagu na suradnji s Centrom za kulturu i informacije Pag. Govorili su i paški župnik i dekan, mr. don Zdenko Milić i prof. dr. sc. Emilj Hilje koji je otvorio izložbu.

-Postavljanjem izložbe u kapelici Svete Trojice ona je sačuvana, rekao je mr. don Zdenko Milić. -Ovo je lijep projekt i trebalo bi raditi na očuvanju i drugih crkava i kapelica, a čuli smo na predavanju kakvo je značenje brojnih crkava u Pagu. Ako ne možemo obnoviti crkve i kapele, možemo im barem dati prikladnu namjenu jer će se tako sačuvati.

Prof. dr. sc. Emil Hilje je rekao kako je izložbu o srednjem vijeku u Pagu trebalo davno postaviti.

-Pitam se što se čekalo, rekao je prof. dr. sc. Emil Hilje. –Ova izložba treba biti početak prikupljanja vrijednih graditeljskih i umjetničkih predmeta koji svjedoče o srednjovjekovnoj prošlosti Paga. To je skroman, ali važan početak, mali postav kojeg treba nadopunjavati, a u Pagu se može pronaći vrijednih ukrasa na kamenu. Također, izložbu treba proširivati i povijesnim dokumentima. Vrijeme je  da se u Pagu nađu djela Marka Laura Ruića, a to se može ukomponirati u ovaj projekt.

Prof. dr. sc. Emil Hilje je presjekao vrpcu na vratima kapelice Svete Trojice naon čega su izložbu pogledali brojni građani.

Članice Udruge Paška alka su posjetiteljima dijelile informativne materijale o izložbi. Organizator postavljanja izložbe je Centar za kulturu i nformacije Pag, a pokrovitelj j grad Pag. Izložbu je postavio Hrvoje Perica, kustos Narodnog muzeja u Zadru, a projekt su realizirale Dijana Vuleta i Ivana Portada. Arhivski materijali su iz Znanstvene knjižnice u Zadru, Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Državnog arhiva u Zadru. Srednjovjekovne odore su izrađene u HNK Zagreb. Fotografije je izradio Josip Portada, likovni umjetnik-fotograf, a tema na fotografijama je Udruga Paška alka u srednjovjekovnim programima.

 

 

Pag-Press

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika