Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

U ČETVRTAK, 20. OŽUJKA ODRŽAT ĆE SE SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA PAGA-NA DNEVNOM REDU IZMJENE I DOPUNE UPU TZ "PAŠKA REBRA 3-ZAPAD"

AddThis Social Bookmark Button

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Zlatko Šuljić je, na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08 36/09 ,150/11, 144/12 i 19/13) sazvao 7. Sjednicu Gradskog vijeća Grada Paga za 20.  ožujka 2014.godine. Sjednica će se održati u Vijećnici Grada Paga s početkom u 10,00 sati.

 

Za sjednicu je predložio sljedeći D N E V N I   R E D:

 

1.  Prijedlog za razrješenje dužnosti predsjednika Vijeća,

2.  Prijedlog ODLUKE o sklapanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Grada

Paga (Republika Hrvatska) i Grada Slavkova kod Brna (Republika Češka),

3. Prijedlog ODLUKE o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih

odbora na području Grada Paga,

4. Razmatranje IZVJEŠĆA o izvršenju PROGRAMA  gradnje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture za 2013. godinu

5. Razmatranje IZVJEŠĆA o izvršenju Programa održavanja komunalne

infrastrukture za 2013. godinu

6. Prijedlog ODLUKE o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i

nezavisnih članova   zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Paga za 2014. godinu

7.  Prijedlog ODLUKU o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjeg vrtića „Paški

mališani“ Pag

8 .  Prijedlog ODLUKE  o izradi  I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja

turističke zone Paška rebra 3- zapad .

9. Prijedlog ODLUKE o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Paga,

- Vijećnička pitanja.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika