Srijeda, Prosinac 02, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

U NEDJELJU, 1. 12. REFERENDUM S PITANJEM: JESTE LI ZA TO DA SE U USTAV RH UNESE ODREDBA PO KOJOJ JE BRAK ŽIVOTNA ZAJEDNICA ŽENE I MUŠKARCA?

AddThis Social Bookmark Button

Hrvatski sabor je donio Odluku o raspisivanju državnog referenduma za promjenu Ustava na način da se u Ustav unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca. Osobe koje su upisane u biračke spiskove, a koje će se odazvati pozivu na referendum, trebat će odgovoriti na pitanje: „Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?“ Kao odgovor ponuđene su dvije mogućnosti: "ZA" i "PROTIV". Zaokruživanjem ZA birači se opredjeljuju za ustavnu promjenu koja će onemogućiti sklapanje braka između osoba istog spola, a zaokruživanjem „PROTIV“ birači će se izjasniti protiv promjene i protiv onemogućavanja sklapanja istospolnih brakova.

U slučaju da odluka većine bude ZA u Ustav Republike Hrvatske unijet će se odredba koja glasi: „Brak je životna zajednica žene i muškarca“. Državni referendum će se  održati 1. prosinca 2013. godine. Hrvatski sabor je Odluku o raspisivanju državnog referenduma donio sa 104 glasa za, 13 protiv i pet suzdržanih, a Odluka je donesena na zahtjev građanske inicijative „U ime obitelji“ koja je skupila oko 750 tisuća potpisa građana koji traže da se u članak 62. Ustava unese definicija braka kao životna zajednica muškarca i žene.

 

Donosimo tekst Odluke o raspisivanju državnog referenduma.

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90., 135/97., 8/98. – pročišćeni tekst, 113/00., 124/00. – pročišćeni tekst, 28/01., 41/01. – pročišćeni tekst, 55/01. – ispravak, 76/10. i 85/10. – pročišćeni tekst) i članka 3. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96., 92/01., 44/06., 58/06., 69/07. i 38/09.) Hrvatski sabor na sjednici 8. studenoga 2013., donio je

ODLUKU

O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA

I.

Hrvatski sabor raspisuje državni referendum u Republici Hrvatskoj radi donošenja odluke o referendumskom pitanju utemeljenom na Zahtjevu za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative »U ime obitelji« da se promijeni Ustav Republike Hrvatske, na način da se u Ustav Republike Hrvatske unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca.

II.

Na državnom referendumu birači će odgovoriti na sljedeće pitanje:

Jeste li za to da se u Ustav Republike Hrvatske unese odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca?

ZA                                   PROTIV

III.

Dana 14. lipnja 2013. godine Hrvatski sabor je zaprimio Zahtjev za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative »U ime obitelji« kojim se traži da se raspiše državni referendum radi promjene Ustava Republike Hrvatske, na način da se u Ustav Republike Hrvatske unese definicija braka kao životne zajednice žene i muškarca, uz koji su zahtjev dostavljeni potpisi birača koji traže raspisivanje referenduma.

Na zahtjev Hrvatskog sabora izvršena je provjera broja potpisa te je Državni zavod za statistiku, uz statističku pogrešku od 1,31 posto, utvrdio da je prikupljeno 683.948 potpisa birača, odnosno, više od 10 posto od ukupnog broja upisanih birača u Republici Hrvatskoj.

Člankom 87. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske propisano je da Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga, a člankom 87. stavkom 3. da će Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja birača u Republici Hrvatskoj.

Izjašnjavanje o pitanju iz točke II. ove Odluke provodi se kako bi birači u skladu s Ustavom Republike Hrvatske neposredno donijeli odluku o promjeni Ustava Republike Hrvatske.

IV.

U slučaju da predmetna odluka bude donesena na referendumu članak 62. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske glasi:

»Brak je životna zajednica žene i muškarca«.

Dosadašnji stavak 2. članka 62. Ustava Republike Hrvatske postaje stavak 3. istog članka Ustava Republike Hrvatske.

V.

Državni referendum će se održati dana 1. prosinca 2013. godine.

 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika