Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

MINISTARSTVO KULTURE: PIVANJE NA KANAT NIJE KULTURNO DOBRO SAMO GRADA NOVALJE VEĆ CIJELOG OTOKA PAGA

AddThis Social Bookmark Button

Ministarstvo kulture RH je na prijedlog Centra za kulturu i informacije Pag, a na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donijelo rješenje kojim se utvrđuje kako je "Pivanje na kanat", koje je bilo zaštićeno kao kulturno dobro na prijedlog Grada Novalje, samo jedno od više postojećih tradicijskih pjevanja na otoku Pagu.

Uvažen je prijedlog Centra za kulturu i informacije Pag, kojeg je Centar izradio u suradnji s prof. Jurom Maržićem, predsjednikom Matice Hrvatske, da se pod zaštitu stave i ostala tradicijska pjevanja na otoku i to muški i ženski (ljubavni) pučki napjev, svatovski napjev (mantinjada), karnevalski napjev, pivanje na pari i pivanje po svajsku. Novi zajednički naziv svih navedenih pjevanja zaštićen je kao „Tradicijska pjevanja otoka Paga“.

 

"Područje i kontekst dobra utvrđeno rješenjem od 2. srpnja 2009. godine nije obuhvatilo sva pjevanja otoka Paga kao ni povijesne činjenice, pa se ti podaci ispravljaju ovim dopunskim rješenjem i to na temelju prijedloga stranke nakon koje je provedena dodatna stručna procjena zaštićenog dobra te se na temelju toga u obrazloženju ovog rješenja ispravno objašnjava povijesni tijek te današnje stanje i vrste tradicijskih pjevanja otoka Paga. Na osnovu predočene dokumentacije i iznesenih činjenica Stručno povjerenstvo za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra na sjednici održanoj 14. lipnja 2013. godine utvrdilo je da tradicijska pjevanja otoka Paga imaju svojstvo kulturnog dobra." stoji u dopunskom rješenju Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine.
Centar za kulturu i informacije Pag zahvaljuje prof. Juri Maržiću na pomoći u višegodišnjim nastojanjima da postignemo ovaj rezultat, navela je Dijana Vuleta, ravnateljica Centra za kulturu i informacije Pag.

 

Izvor: CZKI Pag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika