Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

U DOMU KULTURE U PAGU ODRŽAN JE PREDIZBORNI SKUP KOALICIJE PSP-SDP-DC: PREDSTAVLJEN PROGRAM I KANDIDATI

AddThis Social Bookmark Button

U Domu kulture u Pagu održan je predizborni skup koalicije PSP-SDP-DC na kojem su se predstavili Željko Maržić, predsjednik Paške stranke Pag, koji je kandidat za gradonačelnika Grada Paga i Dario Grašo, predsjednik GO SDP-a Grada Paga koji je kandidat za zamjenika gradonačelnika. Prestavljen je program i lista za Gradsko vijeće. Nakon državne himne koju je otpjevala klapa „Sol“ i minute šutnje za branitelje poginule u Domovinskom ratu, skup je otvorio Željko Maržić.

-Dobra večer, dame i gospodo, Paškinje i Pažani. Pozdrav svim nazočnim članovima stranaka naše izborne koalicije, članovima Paške stranke Pag, članovima SDP-a grada Paga i Demokratskog centra, pozdrav svim ovdje prisutnim budućim članovima i simpatizerima. Ja sam Željko Maržić, predsjednik Paške stranke Pag i kandidat za gradonačelnika Grada Paga. Pored mene je cijenjeni kolega Dario Grašo, predsjednik paškog SDP-a i kandidat za zamjenika gradonačelnika, a s veseljem mogu predstaviti gospodina Antu Kurilića, povjerenika Demokratskog centra za Zadarsku županiju i Grad Paga, koji se odnedavno priključio našoj koaliciji. Ovdje su i naši kandidati za Listu za Gradsko vijeće Grada Paga koje ćemo posebno predstaviti. Nas, predstavnike triju političkih stranaka, različitih vokacija i političkih usmjerenja ujedinila je činjenica da Grad Pag posljednjih godina u svakom pogledu stagnira, te da gradski proračun tone u dugove koje niti naša djeca neće moći otplatiti. Ujedinila nas je također briga za naš rodni grad i za sva mjesta paškog kraja, za Bošanu, Dinjišku, Goricu, Košljun, Kukoviće, Miškoviće, Pag, Proboj, Smokvicu, Staru Vasu, Šišine, Šimune, Vlašiće i Vrčiće. Mi, koalicijski partneri, u ovih preostalih sedam dana trebamo energično pristupiti izbornoj utrci kako bi smo, do zadnjeg dana, do zadnje minute prije proglašenja izborne šutnje, pridobili svaki neodlučni glas za naš program. I da ne duljim. Otvaram ovaj predizborni skup i predajem riječ mom prijatelju, kolegi i budućem zamjeniku, Dariu Grašu, rekao je Željko Maržić.

Dario Grašo je pozdravio sve prisutne te naveo kako će se na skupu predstaviti koalicijski program, kandidati za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika i kandidati na koalicijskoj listi za Gradsko vijeće Grada Paga. Pozdravio je gošću na skupu, Renatu Sabljar Dračevac, kandidatkinju SDP-a, HSLS-a i DSU-a za županicu Zadarske županije te ju je pozvao da se obrati skupu.

-Neću vas mučiti županijskim problemima, želim reći nešto o Pagu. Došao je trenutak kada u Pagu moraju doći promjene, a ova koalicija i ovi ljudi koji vam se ovdje predstavljaju mogu donijeti te promjene. U Pagu je teška situacija i toga su svi svjesni, svi žele promjene i promjene će se dogoditi kako bi Pag izašao iz problema u kojima se nalazi, rekla je Renata Sabljar Dračevac.

Željko Maržić je predstavio program PSP-a, SDP-a i DC-a za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

-Formulirat ćemo novu viziju i dugoročnu strategiju razvoja Grada sa strateškim ciljevima i jasnim strateškim projektnim planom njegove implementacije. Pokretat ćemo i podupirati nove održive investicije i davati potporu investitorima u svim fazama realizacije, osigurati dovođenje osnovne infrastrukture u poduzetničkim zonama, potaknuti osnivanje poduzetničkog inkubatora koji omogućuje lakši početak investicija i projekata te raditi na usmjeravanju sredstava iz razvojnih agencija, ministarstava i Europskih fondova. Donošenjem prostorno planske dokumentacije za područje Grada, koji će biti u funkciji mještana, a ne pojedinaca, te pokretanjem postupaka sređivanja zemljišne knjige i novih katastarskih izmjera, stvorit ćemo preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta kroz nove investicije. Omogućit ćemo izgradnju sustava obnovljivih izvora energije, solarnih elektrana i vjetroelektrana, druga faza. U cijelosti ćemo riješiti problem komunalne infrastrukture, to jest mjesne kanalizacije i odvodnju oborinske vode, problem prometnica i telekomunikacija te urediti pristupe do gradskih plaža. Utvrdit ćemo granice pomorskog dobra kao preduvjet za izgradnju privezišta na svim područjima Grada Paga. Izgradit ćemo istezališta za brodice u skladu s pravilima struke, autobusni kolodvor te otkupiti zemljište za proširenje groblja. Riješit ćemo problem Šipke, Olymlpico centra, hotela Bellevue i Ibisa. Uredit ćemo i oplemeniti gradski park na Goliji i izgraditi javne i sanitarne čvorove. Sanirat ćemo divlja odlagališta otpada, te u suradnji s udrugama riješit ćemo problem vune i kože ovaca osnivanjem Centra za prihvat i reciklažu. Posebno velik problem Grada Paga je to što nisu doneseni prostorni planovi. Urbanistički plan uređenja Paga i Urbanistički plan uređenja Šimuni nisu doneseni četiri godine. Pitamo se kada će doći na red trideset osam Urbanističkih planova uređenja predviđenih Prostornim planom uređenja Grada Paga? Urbanistički planovi uređenja i Detaljni planovi uređenja su temelj razvoja svakog naselja. Nemamo ni u jednom naselju, osim za naselje Proboj, planiranu ni definiranu ulicu, park, površine za centralne i javne sadržaje naselja. Nemamo definirano područje za izgradnju lječilišnog centra na bazi ljekovitog blata. Planovima smo se vratili četrdeset godina unatrag, u vrijeme Austro Ugarske, rekao je Maržić.

 

Govoreći o kulturi i turizmu, Maržić je tekao:

-Izgradit ćemo strategiju očuvanja povijesne jezgre grada, uredit magazine soli i gradsku kulu te ih staviti u funkciju razvoja grada i turizma, osigurat ćemo poticajne mjere i povoljne izvore financiranja za obnovu fasada, krovišta i stolarije u staroj gradskoj jezgri. Sanirat ćemo i rekonstruirati Dom kulture te urediti prostore u kojima će biti sjedišta udruga koje djeluju na području Paga. Osnovat ćemo Muzej Grada Paga. Organizirat ćemo Turističku zajednicu i Centar za kulturu kao nositelje svih aktivnosti tokom godine, smještajući kulturu i prirodnu baštinu u funkciju turizma. Surađivat ćemo s Ministarstvom turizma kako bi se izradio master plan razvoja turizma kao jednog od ključnih strateških smjerova razvoja grada. Nastavit ćemo arheološka istraživanja na području Starog grada. Ubrzat ćemo realizaciju zdravstveno lječilišnog i wellness programa baziranog na ljekovitom blatu. Nedavno je održano predstavljanje projekta lječilišnog centra na Lokunji. Cijenim rad projektanata, ali na tom predstavljanju gradonačelnik je rekao nešto što treba pojasniti. Rekao kako su riješeni imovinsko pravni odnosi na zemljištu na Lokunji. To nije točno. Imovinsko pravni odnosi na Lokunji nisu riješeni. Zona na Lokunji nije određena prostornim planom. Nedavno je raspisan natječaj za izradu idejnog projekta prenamjene magazina i to je dobro. Međutim, smatram kako je prije toga trebalo riješiti koncept cjeline. Na Gradskom vijeću treba inicirati osnivanje Fonda za obnovu fasada i krovišta u povijesnoj jezgri grada.

Govoreći o obrazovanju, Maržić je rekao:

-Ubrzat ćemo realizaciju projekta izgradnje nove zgrade Srednje škole Pag kako bi se omogućilo jednosmjenski rad u osnovnoj i srednjoj školi. Obnovit ćemo i proširiti Dječji vrtić u skladu s pedagoškim standardima. Sanirat ćemo područne škole i igrališta.

 

Govoreći o zdravstvu i brizi za starije osobe, Maržić je rekao:

-Omogućit ćemo kvalitetniju i pristupačniju zdravstvenu zaštitu i osigurati mogućnost korištenja usluga liječnika specijalista, okulista, internista, psihologa, psihijatra, defektologa i logopeda u Domu zdravlja u Pagu. Izgradit ćemo Lječilišni centar u Lokunji kako bi se omogućile fizikalne terapije i terapije ljekovitim blatom. Uredit ćemo prostor za Gradsku čitaonicu te prostor za boravak starijih osoba.

 

Zaključujući izlaganje o programu, Maržić je rekao:

-Na ovakvoj viziji grada pokušat ćemo postići međustranački konsenzus jer interesi Grada i naših sugrađana su iznad naših osobnih interesa. Znat ćemo uskladiti naše ključne financijske, ljudske, prostorne i vremenske resurse s našim strateškim ciljevima kako bi ostvarili dugoročni održivi rast grada i podigli standard življenja naših sugrađana. I sada se postavlja pitanje po čemu je to naš koncept i program drugačiji i bolji i što je to što nudi garanciju realizacije navedenog. Ova koalicija nudi ostvarenje programa po načelima djelovanja koja nisu isključivost, već politikom koja okuplja ljude oko ideja. Jer grad, to su ljudi. Kada govorim o politici, govorim o povjerenju u ljude koji će sutra raspolagati našim zajedničkim dobrima. Kada govorim o politici, govorim o našem sutra, o našoj djeci. Kada govorim o politici, ne govorim o isključivosti, već govorim o toleranciji. A kakvo je stanje danas u Pagu? Grad je ušao u ovu proračunsku godinu sa skoro šest milijuna kuna proračunskog manjka, nekoliko sudskih presuda za naknadu štete protiv Grada za područje Lokunje visi u zraku, nemamo odgovarajuću prostorno plansku dokumentaciju, viziju razvoja. Umjesto da su se bavili navedenim problemima, odgovorni pojedinci u vladajućoj koaliciji na čelu s gradonačelnikom gradili su oko sebe Potemkinova sela i sablaznili sve one koji su se usudili drugačije razmišljati i ponašati. Zato vas pozivam da svojim glasom izaberete promjene koje vam nudimo. Dragi prijatelji, naša je kampanja jasna i iskrena. Mi nemamo skrivenih namjera i ciljeva. Pag je malen te se u njemu dobro zna tko je tko. Rekli smo i ponavljam, nećemo kupovati glasove, ni novcem, niti lažnim obećanjima. Nakon četiri godine ponovno ćemo izaći na izbore i predočiti rezultate. Kada 19. svibnja dobijemo izbore nećemo likovati i nećemo mijenjati retoriku. Onda nam predstoji težak četverogodišnji rad kojim ćemo sanirati zatečene štete i kojim ćemo realizirati naše izborne planove za četverogodišnje razdoblje. Za sedam dana nastupa izborna šutnja. Ovih sedam dana od vas tražim da date sve od sebe. Da se energično angažirate u kampanji, da izgarate za svaki glas, za svakog neodlučnog birača. Da prenoseći istinu potaknete vaše kolege, prijatelje, rođake i znance, ali i svakog člana vaše obitelji da izađu na izbore u nedjelju 19. svibnja, da zaokruže našu listu. Sve vas pozivam da izađete na izbore dana 19. svibnja i date glas kandidatima i programu naše koalicije i tako date svoj doprinos boljitku Paga.

 

Na skupu su govorili i Ivica Bobić i Gordana Vukadin iz Paške stranke Pag.

-Volim ovaj grad i ovaj otok i ovdje se dobro osjećam. Živim s ljudima s kojima mi je lijepo, angažiran sam u nekoliko udruga i želio bih o tome nešto reći. Pogledajte što se događa s Nogometnim klubom Pag. Radio sam u klubu, ali sam otišao kada se politika počela miješati. Nekada je na utakmicama bilo nekoliko stotina navijača, a danas ih je desetak. Što se dogodilo? Klub se podcjenjuje, a mislim kako je važan rad kluba. Moramo voditi brigu o mladima kako bi smo ih odmaknuli od ulice i poroka. Sport je za to najbolji. Pogledajte što se dogodilo s Vaterpolo klubom. To je pokrenuo naš Pažanin i dobro se radilo, a onda je sve propalo zbog deset tisuća kuna. Prošlo ljeto klub nije radio. I to zbog deset tisuća kuna. Naša „Orada“ postiže odlične rezultate. Sad će netko reći, nećeš ti nekakvog sporta. Ali, to je sport i jedni smo od najboljih sportskih ribolovnih društava u Hrvatskoj. U Pagu imamo klapu „Sol“ koja je, po meni, još jedan brend Paga. Imao limenu glazbu koja postoji devedeset godina. Koliko bi gradova i mjesta u okolici, ali i šire, bilo ponosno da ima takvu udrugu. A za voditelja naše limene glazbe se nije pronašlo rješenje, za tog našeg Branka Barbira koji se toliko trudi oko glazbe. Ti se problemi motaju riješiti, jer je to u interesu našeg grada, svih nas, rekao je Ivica Bobić.

Gordana Vukadin je govorila o strepnjama koje, zbog nesigurne svakodnevnice, muče građane i o potrebi promjena koje će donijeti optimizam.

Na skupu su predstavljeni kandidati na listi koalicije PSP-SDP-DC za Gradsko vijeće Paga. Na listi su Dario Grašo, koji je nositelj liste, Željko Maržić, Mirjana Tičić, Igor Karavanić, Toni Herenda, Vjekoslav Šljivo, Dražen Crljenko, Ivica Bobić, Nikola Maržić, Gordana Vukadin, Andrea Tičić, Dejan Kurilić i Irena Buljanović.

U zabavnom dijelu programa je nastupila klapa „Sol“.

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika