Utorak, Prosinac 01, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

NA IZBORIMA ZA GRADSKO VIJEĆE PAGA SEDAMDESET OSAM KANDIDATA, JEDANAEST STRANAKA I ŠEST LISTI

AddThis Social Bookmark Button

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Paga je objavilo kandidacijske liste za izbor članova, odnosno članica Gradskog vijeća Grada Paga. Na izborima će sudjelovati šest kandidacijskih listi, jedanaest političkih stranaka i sedamdeset osam kandidata za gradskog vijećnika, odnosno vijećnicu. Gradsko vijeće Paga imat će trinaest članova.

 

 

 

 

 

Lista HDZ-a

 

HDZ

Nositelj liste: TINO HERENDA

Kandidatkinje/kandidati:

1.

TINO HERENDA;

HRVAT; PAG, UL. JURE CRLJENKA 17; rođ. 18.10.1964; OIB: 41025639309; M

2.

ZLATKO ŠULJIĆ; HRVAT; PAG, UL. EUGENA KVATERNIKA 4; rođ. 06.11.1969; OIB: 19693207160; M

3.

MIODRAG ŽUNIĆ; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT MAGAZINA 25; rođ. 27.07.1963; OIB: 18359967430; M

4.

VIKTOR JURČEVIĆ; HRVAT; DINJIŠKA, DINJIŠKA 41; rođ. 30.07.1969; OIB: 10835852173; M

5.

BARBARA TIČIĆ; HRVATICA; PAG, GUNDULIČEV PUT 41; rođ. 14.01.1979; OIB: 67601953171; Ž

6.

ANDRIJAN MIOČIĆ; HRVAT; MIŠKOVIĆI, ŽDRIJAČKA UL. 20; rođ. 16.06.1980; OIB: 03831989118; M

7.

BLAŽ POGORILIĆ; HRVAT; GORICA, GORICA 6; rođ. 07.03.1986; OIB: 80692132101; M

8.

NEDJELJKA DUKIĆ; HRVATICA; ŠIMUNI, ŠIMUNI 43; rođ. 06.02.1966; OIB: 42370100886; Ž

9.

ANITA ZEKANOVIĆ; HRVATICA; VLAŠIĆI, UL. SV. JEROLIMA 5/A; rođ. 23.04.1974; OIB: 38011363784; Ž

10.

MLADEN ŠKODA; HRVAT; DINJIŠKA, SELINA 9; rođ. 25.02.1956; OIB: 83710227045; M

11.

IVAN GLAVAN; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT VAROŠA 4; rođ. 10.03.1995; OIB: 81365010735; M

12.

MATE ČEPULO; HRVAT; PAG, ULICA A. STARČEVIĆA 38; rođ. 10.03.1983; OIB: 95518688862; M

13.

TOMISLAV MAGAŠ;

HRVAT; PAG, UL. BARTULA KAŠIĆA 8; rođ. 01.02.1958; OIB: 39354133904; M

 

 

Lista HNS-HSLS-HSP-HSU

HNS-HRVATSKA NARODNA STRANKA

HSLS-HRVATSKA SOCIJALNO -LIBERALNA STRANKA

HSP-HRVATSKA STRANKA PRAVA

HSU-HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA

 

Nositelj liste: ANTE FABIJANIĆ NJEKULIN

Kandidatkinje/kandidati:

1.

ANTE FABIJANIĆ NJEKULIN; HRVAT; PAG, UL. MARKA MARULIĆA 31; rođ. 30.04.1966; OIB: 68107993048; M

2.

DAVOR FABIJANIĆ; HRVAT; PAG, ULICA A. STARČEVIĆA 62; rođ. 09.02.1965; OIB: 17056511520; M

3.

BORKO OGUIĆ; HRVAT; PAG, PUT MURVICE 6; rođ. 23.03.1954; OIB: 44044892080; M

4.

JOSIP FABIJANIĆ; HRVAT; ŠIMUNI, ŠIMUNI 19/A; rođ. 29.08.1975; OIB: 72874238030; M

5.

DAVOR DONADIĆ; HRVAT; PAG, PUT BENEŠTRE 7; rođ. 02.05.1962; OIB: 61181997055; M

6.

ANTE ČEMELJIĆ; HRVAT; PAG, UL. LJUDEVITA GAJA 21; rođ. 12.12.1981; OIB: 58376867868; M

7.

JOSIP GRUBIŠIĆ; HRVAT; PAG, PODMIR 20; rođ. 16.05.1988; OIB: 11871508997; M

8.

DUŠANKA GRUBIŠIĆ; SRPKINJA; PAG, UL. KRALJA TOMISLAVA 8; rođ. 23.04.1948; OIB: 81148270850; Ž

9.

ANTONIO KUKOVIĆ; HRVAT; STARA VAS, KUKOVIĆI 4; rođ. 25.07.1989; OIB: 61135521845; M

10.

JURE PASTORČIĆ; HRVAT; PAG, PUT VELI BRIG 10; rođ. 13.08.1948; OIB: 79805747533; M

11.

ŽELJKO GOLEŠ; HRVAT; PAG, UL. MATICE HRVATSKE 14; rođ. 14.10.1971; OIB: 38974563328; M

12.

DUBRAVKO SABALIĆ; HRVAT; PAG, SPLITSKA UL. 4; rođ. 20.02.1963; OIB: 76285245418; M

13.

DENIS RADAN; HRVAT; VLAŠIĆI, VLAŠIĆI 25; rođ. 12.12.1970; OIB: 33570080062; M

 

 

Lista HSS-a

HSS-HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

 

Nositelj liste: FRANČI BUKŠA

Kandidatkinje/kandidati:

1.

FRANČI BUKŠA; HRVAT; PAG, UL. ALOJZIJA STEPINCA 7; rođ. 02.05.1965; OIB: 70809660561; M

2.

MIRKO BUTKOVIĆ; HRVAT; PAG, PUT SVETOG KARINA 10; rođ. 11.07.1954; OIB: 54628122054; M

3.

ANĐELO PERNAR; HRVAT; PAG, UL. ŠIME DEŠPALJA 9; rođ. 31.05.1990; OIB: 87924935197; M

4.

ĐANI PERNAR; HRVAT; PAG, UL. ŠIME DEŠPALJA 9; rođ. 31.05.1990; OIB: 53426546225; M

5.

DAMIR PERNAR; HRVAT; PAG, DUBROVAČKA UL. 5; rođ. 02.06.1978; OIB: 88365908846; M

6.

PAULO PERNAR; HRVAT; PAG, UL. ŠIME DEŠPALJA 9; rođ. 23.01.1988; OIB: 92578627773; M

7.

DRAGOMIR STUPIČIĆ; HRVAT; VRČIĆI, VRČIĆI 12/A; rođ. 30.06.1962; OIB: 42689953588; M

8.

ANTE PALČIĆ; HRVAT; PAG, STROSSMAYEROVA UL. 2/D; rođ. 31.12.1949; OIB: 78490925038; M

9.

ZORICA RATINČEVIĆ; SRPKINJA; PAG, ULICA A. B. ŠIMIĆA 7; rođ. 16.04.1971; OIB: 52883472247; Ž

10.

MARIN ŠOJAT; HRVAT; PAG, VELEBITSKA UL. 7; rođ. 14.10.1990; OIB: 67116784298; M

11.

MILORAD JEŽINA; HRVAT; VRČIĆI, VRČIĆI 9; rođ. 27.11.1949; OIB: 99840009001; M

12.

MERI FABIJANIĆ; HRVATICA; GORICA, GORICA 24; rođ. 12.11.1976; OIB: 80010019815; Ž

13.

ANA ŠKODA; HRVATICA; PAG, PUT SVETOG KARINA 6; rođ. 21.04.1986; OIB: 37324312366; Ž

 

 

 

Lista HSP AS

 

HSP AS-HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ

 

Nositelj liste: EDO KOMADINA

Kandidatkinje/kandidati:

1.

EDO KOMADINA; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT MRTA 27; rođ. 18.11.1969; OIB: 95512641726; M

2.

FRANĆI PALČIĆ; HRVAT; PAG, STROSSMAYEROVA UL. 1; rođ. 07.02.1959; OIB: 78212044552; M

3.

MARIN ŠĆIRAN; HRVAT; PAG, PUT SVETOG KARINA 14; rođ. 05.12.1980; OIB: 70744515159; M

4.

ANĐELO KOMADINA; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT MRTA 71; rođ. 19.02.1960; OIB: 87128265213; M

5.

ANDRIJA DRAGOSLAVIĆ; HRVAT; PAG, UL. JURJA DALMATINCA 22; rođ. 13.12.1965; OIB: 37068356808; M

6.

MILAN MANDIČIĆ; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT MRTA 31; rođ. 10.02.1973; OIB: 00639593688; M

7.

PREDRAG SMOLČIĆ; HRVAT; PAG, UL. NIKOLE TESLE 7; rođ. 12.05.1977; OIB: 82287067932; M

8.

TOMISLAV PALČIĆ; HRVAT; PAG, STROSSMAYEROVA UL. 1; rođ. 30.12.1987; OIB: 51191581084; M

9.

ŽARKA KOMADINA; HRVATICA; VLAŠIĆI, PUT MRTA 27; rođ. 04.09.1978; OIB: 80403469801; Ž

10.

IVAN KOMADINA; HRVAT; VLAŠIĆI, PUT MRTA 27; rođ. 16.02.1992; OIB: 02789454840; M

11.

STOŠIJA RADAN; HRVATICA; VLAŠIĆI, PUT VAROŠA 18; rođ. 25.10.1985; OIB: 96875813181; Ž

12.

NIKOLA RADAN; HRVAT; PAG, PUT DIVICNJAKA 1; rođ. 06.11.1982; OIB: 04346129029; M

13.

MARICA LOVREN; HRVATICA; PAG, ZADARSKA UL. 6; rođ. 23.07.1969; OIB: 63625295362; Ž

 

 

Lista PSP-SDP-DC

 

PSP-PAŠKA STRANKA -PAG

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

DC-DEMOKRATSKI CENTAR

 

Nositelj liste: DARIO GRAŠO

Kandidatkinje/kandidati:

1.

DARIO GRAŠO; HRVAT; PAG, UL. PETRA GRUBONIĆA 2; rođ. 01.09.1970; OIB: 04030758254; M

2.

ŽELJKO MARŽIĆ; HRVAT; PAG, ULICA A. B. ŠIMIĆA 4; rođ. 08.10.1958; OIB: 81242893432; M

3.

MIRJANA TIČIĆ; HRVATICA; PAG, UL. MIROSLAVA KRLEŽE 18/C; rođ. 30.11.1962; OIB: 72813918058; Ž

4.

IGOR KARAVANIĆ; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 18; rođ. 11.05.1962; OIB: 08929578432; M

5.

TONI HERENDA; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 11; rođ. 13.05.1987; OIB: 11017784411; M

6.

VJEKOSLAV ŠLJIVO; HRVAT; PAG, NOVIGRADSKA UL. 26; rođ. 23.05.1972; OIB: 81716057642; M

7.

DRAŽEN CRLJENKO; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 9; rođ. 05.06.1983; OIB: 95800331347; M

8.

IVICA BOBIĆ; HRVAT; PAG, PUT BENEŠTRE 3; rođ. 24.09.1957; OIB: 08333050770; M

9.

NIKOLA MARŽIĆ; HRVAT; PAG, UHLINAC 10; rođ. 29.10.1982; OIB: 43781053137; M

10.

GORDANA VUKADIN; SRPKINJA; PAG, ULICA A. B. ŠIMIĆA 3; rođ. 13.07.1956; OIB: 30551446164; Ž

11.

ANDREA TIČIĆ; HRVATICA; PAG, UL. VJENCESLAVA NOVAKA 12; rođ. 22.01.1983; OIB: 03243195370; Ž

12.

DEJAN KURILIĆ; HRVAT; PAG, DUBROVAČKA UL. 21; rođ. 23.11.1970; OIB: 20120327726; M

13.

IRENA BULJANOVIĆ; HRVATICA; PAG, PROSIKA 13; rođ. 27.02.1975; OIB: 28989085324; Ž

 

 

 

 

Zelena lista

 

ZELENA LISTA

 

Nositeljica liste: SANJA KOLEVSKI-ŽELEHOVSKI

Kandidatkinje/kandidati:

1.

SANJA KOLEVSKI-ŽELEHOVSKI; HRVATICA; PAG, PROSIKA 21; rođ. 14.12.1964; OIB: 66234974922; Ž

2.

ROSANA FABIJANIĆ; HRVATICA; PAG, KOLUDRAŠKA UL. 14; rođ. 25.04.1967; OIB: 08374769067; Ž

3.

ELVIS ŠMIT; HRVAT; PAG, UL. MIROSLAVA KRLEŽE 18/A; rođ. 14.11.1977; OIB: 00844930067; M

4.

MIRJANA ŠKODA; HRVATICA; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 29; rođ. 03.11.1980; OIB: 63182671942; Ž

5.

MIRAN MARŽIĆ; HRVAT; PAG, UL. LJUDEVITA GAJA 23/A; rođ. 17.07.1983; OIB: 72281863182; M

6.

LIDIJA BUKŠA; HRVATICA; PAG, PROSIKA 23; rođ. 16.04.1944; OIB: 75048119177; Ž

7.

SMILJANA SOBOTA; HRVATICA; PAG, UL. MIROSLAVA KRLEŽE 2; rođ. 03.05.1981; OIB: 35090447543; Ž

8.

FRANE FABIJANIĆ; HRVAT; PAG, ULICA BANA J. JELAČIĆA 99; rođ. 17.03.1965; OIB: 21874681506; M

9.

ROBERTA BIROVLJEVIĆ; HRVATICA; PAG, RAPSKA ULICA 5; rođ. 10.11.1976; OIB: 67888920276; Ž

10.

ANTE ŠKODA; HRVAT; PAG, PUT SVETOG KARINA 6; rođ. 08.10.1958; OIB: 32544586368; M

11.

BRANKICA RUMORA; HRVATICA; PAG, GOLIJA 8; rođ. 09.02.1951; OIB: 74774092704; Ž

12.

BOGDAN ŽELEHOVSKI; HRVAT; PAG, PROSIKA 21; rođ. 18.06.1959; OIB: 84818148296; M

13.

IVAN MALJKOVIĆ; HRVAT; PAG, PROSIKA 19; rođ. 20.02.1984; OIB: 25749004234; M

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika