Subota, Rujan 19, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

SDP I PSP PAGA: NAKON ODLUKE GRADSKOG VIJEĆA GRAD PAG VIŠE NE ODLUČUJE O KANALU PAG-KOŠLJUN

AddThis Social Bookmark Button

Gradsko vijeće grada Paga, s osam vijećnika vladajuće koalicije, bez prisutnosti oporbenih vijećnika, na sjednici održanoj dana 05. 04. 2013. godine donijelo je Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Paga, kojom je između ostalog ukinuta dosadašnja obveza izrade UPU-a plovnog puta (kanala) Pag-Košljun.

 

Nakon takve Odluke, realizacija kanala moguća je nakon prihvaćanja Studije utjecaja na okoliš plovnog puta, o čijem prihvaćanju odlučuje Ministarstvo zaštite okoliša, bez da Grad Pag o tome više odlučuje.

 

Naime, Prostornim planom Zadarske županije predviđena je mogućnost izgradnje kanala, pa dok  je to tako, nije moguće trenutno brisati kanal iz Prostornog plana uređenja grada Paga, bez obzira na pokrenutu inicijativu.

Radi navedenog, predložili smo amandman na Prijedlog izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Paga, na način da dosadašnja obveza izrade UPU-a kanala Planom  propisana, ostane i dalje na snazi, kao mogućnost kontrole Grada nad projektom kanala. Kako naš amandman nije prihvaćen od gradonačelnika kao predlagača, niti je bilo volje da se o tome raspravi na Gradskom vijeću, u znak protesta izašli smo iz Gradske vijećnice prije glasovanja o donošenju Plana.

Vijećnici vladajuće koalicije su sa osam glasova donijeli Odluku o  Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Paga, te je takvom Odlukom  dana mogućnost potencijalnom investitoru da  realizaciji kanala pristupi, što u prvoj fazi podrazumijeva iskop kamena južno od Košljuna, bez da Grad Pag o tome više odlučuje.

Činjenica je da aktualna gradska vlast nikad nije javnosti ni nama vijećnicima iznijela činjenice bitne za kanal, niti namjere oko tog  projekta, kao i to da je ovakvom Odlukom ignorirala volju preko 2200 potpisnika peticije protiv izgradnje kanala.

Na istoj sjednici donesen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Paga za 2012. Godinu.

Naime, Grad Pag iz godine u godinu donosi nerealne i megalomanske godišnje proračune koje nije u stanju financirati iz vlastitih prihoda. Godine 2009. proračunski deficit je iznosio 18,9 %, za 2010. godinu 28,2%, godine 2011. iznosi 36,3%, a 2012., nakon rebalansa od 14. 12. 2012  iznosi 26%! U 2013. Godinu ušli smo sa 5.910.257,11 kn proračunskog manjka!  Dugovi se saniraju skupim kreditima, a zaduženje Grada Paga ubrzano raste! Tako je sada prolongirana otplata kredita za kanalizaciju, povećan dug Grada, umjesto da su takve obveze rješavane prioritetno

Na neodrživo i nedopustivo stanje smo ukazivali nekoliko puta, te smo mi, vijećnici Paške stranke,  SDP-a,  i nezavisni vijećnici, a u znak protesta 14. prosinca 2012. napustili 26. sjednicu Gradskog vijeća grada Paga gdje je današnji gradonačelnik deset dana prije kraja godine predlagao porast proračuna na iznos od 30,4 milijuna kuna, iako je znao da je Grad u prvih 11 mjeseci uprihodio cca 19 milijuna kuna.

Pitamo se čemu takav pristup proračunu koji je prije svega protivan zakonu i koji sve nas Pažane i naš zavičaj dovodi u financijsku dubiozu. Zar će naša djeca sanirati dugove proizašle iz takvih odluka?

HSP-ov gradonačelnik iz godine u godinu troši  više od onoga što uprihodi, umjesto da se pokrije koliko mu pokrivač seže. Ne pada mu na pamet da sanira dugove iz prijašnjih godina, već daje nova i nova izborna obećanja. Kojim i čijim novcem?

Revizijom je Gradu jasno i nedvosmisleno naloženo da se napravi plan sanacije proračunskog manjka, ali umjesto toga grad se bjesomučno zadužuje a dugovi gomilaju. Pitamo se, u čiju kesu cure paški novci?

 

Predsjednik Paške stranke Pag, Željko Maržić

Predsjednik GO SDP Pag, Dario Grašo

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika