Četvrtak, Rujan 24, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

GRADSKO VIJEĆE DONIJELO UPU TZ "PAŠKA REBRA 3-ZAPAD" I ODLUKU O IZMJENI PPU-A GRADA PAGA

AddThis Social Bookmark Button

Gradsko vijeće Grada Paga je s trinaest glasova za, jednim protiv i jednim suzdržanim donijelo UPU turističke zone „Paška rebra 3 – zapad“.

Za plan su bili vijećnici HSP-a, HDZ-a, Paške stranke, HNS-a, HSS-a, a SDP-ovci su glasovali oprečno. Josip Tičić je glasovao za plan, a Zvjezdana Fabijanić protiv plana. U turističkoj zoni „Paška rebra 3-zapad“, na površini od , trebala bi se graditi tri hotela, vile i apartmani s tri tisuće ležajeva te kamp, sportski i rekreacijski sadržaji.

 

Gradsko vijeće je donijelo i odluku o izmjeni Prostornog plana uređenja Grada Paga.

Jasna Matulić iz tvrtke „Nesec“ koja je izradila UPU turističke zone „Paška rebra 3-zapad“ je objasnila kako je sve napravljeno u skladu sa zakonom i kako je Ministarstvo dalo suglasnost na UPU premda se moraju raditi izmjene u Prostornom planu Grada Paga.

Ukoliko se ima dozvola Ministarstva da se plan nižeg reda napravi onda je on važeći, a plan višeg reda se mijenja. Ministarstvo je, prema naputku Vlade, ocijenilo kako se urbanistički planovi rješavaju zbog realizacije projekata. Procedura izmjene planova višeg reda je spora i dok se čeka na izmjenu izgubi se investitori,“ rekla je Jasna Matulić.

PagPress

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika