Petak, Listopad 30, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA NA PAGU: KAKVU TAJNU KRIJE OTOČIĆ VELI SIKAVAC KOD MJESTA VLAŠIĆI?

AddThis Social Bookmark Button

Na otočiću Veli Sikavac nedaleko od mjesta Vlašići na Pagu došlo je do nevjerojatnog otkrića. Uz suhozide i ostatke dvije crkve pronađeni su tragovi golemog kompleksa građevina nepoznate starosti i namjene koji se prostire na površini od 6. 000 metara četvornih. Takav kompleks građevina je, uz Kisu u uvali Caska, najveće i najzanimljivije arheološko područje na Pagu.

Pretpostavlja se kako bi moglo biti i jedno od najzanimljivijih na Jadranu. Na poziv gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, na Veli Sikavac su došli  dr. sc. Smiljan Gluščević, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zadru i dr. sc. Darja Grosman sa Sveučilišta u Ljubljani koji su napravili pripremne radnje i obišli ostatke građevine.
„Napravljen je zračni snimak otočića Veli Sikavac koji dobro prikazuje prostor i skrivene zidove,“ rekao je dr. sc. Smiljan Gluščević. „Na Sikavcu se nalaze ostaci građevine za koju se za sada ne može odrediti koliko je stara. Radi se o ostacima ogromnog objekta s arhitekturom unutar objekta, te s ojačanjima, nekom vrstom obrambenih kula. Na temelju zračnog snimka i uviđaja napravit će se plan radova koji će početi u drugoj polovici veljače. Istraživanja će se za početak fokusirati na neke dijelove građevine kako bi se pokušao utvrditi karakter građevine i u kojem je razdoblju nastala.“
Građevina je velika 100 x 60 metara, no kompleks je znatno veći jer se uz građevinu nalaze ostaci jakih utvrda. Unutar kompleksa su i ostaci manjih građevina.
„Za sada znamo da je građevina nastala prije rimskog doba,“ rekao je dr. sc. Smiljan Gluščević. „Treba očistiti zidove kako bi se dobio tlocrt građevine i na temelju toga bi se moglo odrediti o kojem se razdoblju radi. Nevolja je što još nema konkretnih ostataka, a to je keramika. Dakle lokalitet treba očistiti, napraviti dobar geodetski snimak i vidjeti gabarite.“
Uz ostatke goleme građevine nepoznate starosti i namjene, na jugoistočnom dijelu otoka nalaze se brojne rupe koje mještani naselja uz Veli Sikavac nazivaju grobovima.
„Priča o grobovima ima temelja,“ rekao je dr. sc. Smiljan Gluščević. „Međutim, to treba provjeriti.“
Arheolozi će pokušati odgovoriti na pitanje zašto je na malom otočiću, koji se nalazi jugozapadno od Ljubačkih vrata nekada davno, prije Rima, izgrađen kompleks koji bi se i u doba Rima smatrao velikim, a u doba Liburna ili u doba Grčke, to bi bio velik i dobro utvrđen grad. Uz golemu građevinu i utvrde arheolozi će istražiti i ostatke dvije crkve na južnom dijelu otoka koje su izgrađene na temeljima većih crkvi. Od starijih, većih  crkvi pronađeni su apsida i dio broda. Istraživanja na Velom Sikavcu financira Grad Pag. 

 

 

 

 

 

 

Josip Portada/PagPress

NOVI LIST

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika