Srijeda, Prosinac 02, 2020
   
Tekst

Pretraga PagPress sustava

Kolumna

Država za otoke ima samo 13 milijuna kuna

AddThis Social Bookmark Button

Otočani dodatna državna sredstva za vodu mogu očekivati tek ako se proglasi elementarna nepogoda, zaključak je koji se nameče nakon današnje proširene sjednice Otočnog sabora koja je održana u velikoj vijećnici Grada Zadra. Novca za subvencioniranu vodu ima najviše do kraja srpnja prema riječima direktora Vodovoda Zadar Tomislava Mateka.

Opširnije: Država za otoke ima samo 13 milijuna kuna

 

Pitanje dobrog plana

AddThis Social Bookmark Button

-I?
-Ca?
-Ca govoriš?
-Ca ca govorin?
-Ca ti se cini?
-Ca ca mi se cini?
-Boga, ca ti se cini?
-Ca?
-One dolika.
-A.
-Ca?
-Ca ca?

Opširnije: Pitanje dobrog plana

 

Mali ljetni razgovor

AddThis Social Bookmark Button

Nakon četrdesetak godina života i rada u inozemstvu jedan Pažanin se vratio u Pag kako bi među prijateljima i poznanicima iz mladosti proveo umirovljeničke dane. Poput većine onih koji su radni vijek proveli u inozemstvu i on je, s pravom ili ne, svakome tko ga je htio slušati, tumačio kako ovo treba biti ovako, a ono onako i kako ne valja ovo ili ne valja ono. Sve je uvijek uspoređivao sa zemljom u kojoj je živio i radio. Jednog vrućeg ljetnog popodneva prolazio je rivom i vidio mladića kako sjedi na škaline i moči noge u moru. Prišao mu je.

Opširnije: Mali ljetni razgovor

 

Lipe, friške, frigane manulice

AddThis Social Bookmark Button

-Jesi cu?

-Ca?

-Ono da ćeju cint muzeji. Monko tri muzeja.

Opširnije: Lipe, friške, frigane manulice

 

Ni škuribande nisu ca su bile

-Jesi cu?

-Ca?

-Ono ca su govorili dolika na rivu.

-Nisan.

-Nisi?

-Ne.

-Oli si ti jedan od njih?

-Nisan.

-A onda za koga si ti ako ciniš fintu da nisi cu?

-Kako za koga san ja. Oli ne znaš?

-A ca ja znan?

-Boga, znaš. Mi smo na istu bandu.

-Jesmo?

-Je, ako si ti na onu bandu na ku san i ja.

-A na ku si ti?

-Boga, a na ku si ti?

-Gej njega, da na ku. Na onu, ca ti moran sve ovdika na pjacu govorit? Znaš da i zidi imaju uši.

-Onda nisi ša kod njih?

-Ma je, ca si mujen. Oni su svi napak.

-To i ja govorin. A skima je onaj dolika?

-Ki?

-Onaj dolika na kraj Vele ulice.

-On je s njiman.

-Je? Cera smo čakulali, svega san govori, a on in je sigurno to reka.

-A nego ca.

-A kako je on s njima, a?

-Ca ja znan. Skuvali su ga.

-A ca njemu ni svojta s onima?

-Je, ali su se pokarali. Sad je ovaj s ovima, a oni su sa onima.

-A ona?

-Ka ona?

-Ona, ona njegova.

-Ona je s onima.

-Sa onima dolika?

-E.

-Pa ca cini sa onima?

-Ki bi to zna.

-O oni namo odonuda?

-Odkuda?

-Boga, odonuda.

-A oni. E, ovih dan ih ni bilo cut.

-Onda nešto parićivaju.

-Neka parićivaju. Mene više smitaju oni namo.

-Ki oni namo?

-Boga, oni na drugu bandu.

-A oni. A ca i oni cakod parićivaju?

-A ca su kad fermali?

-Meni se je parilo da su fermali. Onoga nisan dugo vidi.

-Koga onoga?

-Boga, onoga, onoga namo.

-A onoga. Ja san ga cera vidi. A znaš s kin?

-S kin?

-Sa onin.

-Skin onin?

-Boga, onin namo dolika.

-Aaa s njin.

-Onda je i on snjiman, a?

-Pari se da je. Prije je bi kod onih, a sad je ša kod ovih.

-E.

-Puno toga ti znaš, rojak. Ti si meni malo sumnjiv.

-Boga, ja da san mu sumnjiv. Ja da sam mu sumnjiv.

-E, jesi malo, jesi.

-Bilo bi ti boje da ti je sumnjiv onaj tvoj sused.

-Sused?

-E.

-Ki sused?

-Boga, onaj.

-Onaj?

-E.

-Onaj mujenjak?

-E.

-Je? A zac bi mi on triba bit sumnjiv?

-Ne znan ja. To pitaj okolo.

-Koga? Njih ili onih? Ili onih dolika?

-Pitaj koga očeš. U tim stvarima to ti je sve isto.

-Ca očeš reč da je sve isto?

-Oču reč da svi znaju.

-Je, a ca znaju?

-Boga, da ti sused gre doma kod žene.

-Odi kvragu rojak, a zac če onaj mujenjak hodit kod nje?

-Neću ja niš govorit. Da potli ja buden kriv kad se vi pomirite.

-Un ti, sad san ti sti reč, znaš. Ki da se pomiri?

-Ti i tvoja žena.

-Ca čemo se pomirit kad se nismo ni posvadili.

-Znan, ma govorin ti da čete se morebit posvadit ako ti recen vo ca me pitaš. Potli ćete se pomirit i onda ću ja ispast kriv, a ja ni kriv ni dužan.

-Cekaj, cekaj. Ako bi ti meni reka zac on gre kod nje onda bi se ja snjon posvadi. Je?

-Ma to ti govorin ka recimo jednu recimo pretpostavku.

-On je sonima namo, a?

-E.

-I gre kod nje?

-E.

-Razumi san.

-E i?

-Ca e i?

-Boga, i ca govoriš?

-A mislin se.

-Ca se misliš?

-Da to morebit ni istina.

-Morebit ni, ma ja mislin da je.

-A di če ona poč s njin da se to ne zna?

-Kodtebe doma.

-Kodmene doma?

-E.

-Kako kodmene doma?

-Boga, kad pojdeš na lignje on dojde kod nje.

-Ma ja gren na lignje vecer kasno? Ca onda dojde?

-E.

-Svaku vecer?

-Svaku vecer kad je bonaca.

-Zac kad je bonaca?

-Jer ti onda greš na lignje.

-Mmmmm, ma jesi vidi, a? On gre kod nje kad mene nima doba. Enti, boje da mucin. Znaš da si me najuti.

-Zna san da ćeš se najutit. I ja bi se najuti.

-Dobro si mi vo reka, sad mi se je prosvitlilo.

-Je?

-Je.

-Ca ti se je prosvitlilo?

-To je onaj moj mujeni sused puni možjani da pojde sa onima dolika.

-Ne znan ja ca on njoj puni, ma gre kod nje.

-Luda. Čuha onoga mujenoga suseda. Za ne poverovat.

-Mujen ili ni, ali ima on snage, more dobro potegnut i zagruncit se.

-Znan.

-Znaš?

-A znan.

-Kako znaš?

-Vidi sam kako drci namo do Starogagrada.

-Nisan na to misli.

-Ne? Nego ca si misli?

-A niš, ca ču mislit? Samo ti govorin da su vecer zajno.

-To znaš siguro?

-E.

-Svaku vecer kad ja pojden na lignje, govoriš?

-E.

-Onda on nju po celu noć mami kod njih dolika.

-Boga, ne znan ja je je mami kod njih dolika oli cakod drugo ciniju u komoru.

-U komoru?

-E.

-Nisu u kužinu?

-Ne. U komoru su.

-To si ti špija?

-Nisan špija nego kad ti pojdeš na lignje ja napravim đir po ulici pa vidin.

-U komoru govoriš?

-E.

-Ma baš u komoru?

-E.

-Onda je to da tako recen uzelo maha.

-Pari se da je. To ti traje od devetoga miseca. Vo je sad kraj jedanaestoga pa ti racunaj.

-A ona meni niš, nanki besedu.

-U ime Oca i Sina i Duha Svetoga Amen. Oli će ti to govorit?

-Morala bi mi reč. Žena mi je.

-Pa ca se o tomu govori?

-Bi bi red.

-To još nisan cu.

-Ca nisi cu?

-Da će ti žena reč ca u komoru cini sa susedom.

-Morala bi.

-A ne znan, ali da san na tvoje misto ja bi se zamisli.

-I znaš da san se zamisli.

-I triba. Znaš od ke je ona race.

-A znan.

-E.

-A kako oni znaju da se ja nisan ranije torna i da ih neću uvatit?

-Na rivu mu stoji rojak i kad te vidi drci u ulicu i iti kamencič u barkun.

-Enti, ka je to organizacija, a? Jesi vidi?

-Je, vidi sam.

-Ca oni sve moreju ucint, a?

-E.

-I to sve znaš i nisi mi reka.

-Boga, govorin ti.

-Moj mujeni sused nagovara moju ženu da gre snjiman. Ma zamisli ti to, a? Ka je to porkarija.

-Ja nisan reka da je on nagovara.

-Ajme, rojak, kako si ti naivan. A zac onda gre kod nje?

-Ne znan ja niš, ali san cu kako ona žiše kad su u komoru.

-Žiše?

-Žiše.

-Puno žiše?

-Je, ka sipa.

-To je on onda straši.

-A, ako ti to tako zoveš onda je straši.

-I ca govoriš da nacinin?

-A ca ja znan? To već dugo traje pa ne bi bilo dobro naglo, razumiš. Znaš ke je ona race?

-A znan.

-Onda moraš lipo polako.

-Zac?

-A čuhaj, boje je lipo polako, pa jedno vrime ne hodi na lignje, pa je daj malo kuraja, malo je poščipji. Razumiš?

-Ja bi na naglo, odma u facu da mi sve rece.

-Ne, ca si mujen. Prestrašit ćeš je i klet če se da ni niš nacinla.

-Onda da gren polako?

-E.

-Da je lipo okolo nakolo pitan, a?

-E.

-I onda če mi reć?

-A čuhaj, ako vidi da češ je oprostit, reče ti cakog. Neće ti reć sve, ali malo će ti reč. Lipo je onda zagrlij, bušni i reci da se to svakomu more dogodit i da ćete lipo nastavit daje zajno. Ona če malo pustit suzu, a ti je odma u postiju.

-Dobro govoriš. Boje je polako.

-E.

-Onda ću ucint tako. I to odma veceras. Znaš, sti san poć na lignje, a iti san i parangalić, ali ne gren nidi.

-E.

-Ispitat ću ja nju. Reče ona meni.

-A provaj.

-Ma zamisli ti, a?

-A jadan ti, ca ču ti reć.

-Jadan? Ja jadan? Ajme rojak kako si ti naivan. Ka dite. Ja ću to fermat.

-Ca češ fermat?

-Da ona pojde s njima.

-Skima?

-Sa onima namo dolika.

-A ne snjin?

-Skin?

-Boga, sa susedon.

-Snjin? On više neče doč u kuću. Ni cukar mu za kafu više neću davat. A samo neka mi dojde blizu, žigericu ću mu izvadit.

-E, bravo.

-Ma da će on nju mamit? Ma zamisli ti to?

-Morebit je ne mami. Di su muški i ženska vrag zna ki koga mami.

-Ajme kako si ti naivan rojak. Nego ca nego je mami. Koda ja neznan. I to je mami dok je u moju komoru! I to vecer! Ma ka porkarija, a?

-A, ako ti tako govoriš.

-Gren ča, ne mogu više, svas san kuvan.

-Odi, ali sve lipo polako kako san ti reka.

-Ma zamisli, on nju vecer u moju komoru, u moju komoru…

-E, u tvoju komoru.

-I mami je da gre snjiman.

-To nisan reka.

-Pa ca je ona poludila. Oli ne zna da san ja sa onima drugima. I ca, neka se to otkrije, a? Kako ću ja judima pogedat u oci i reč in da nisam ja snjima nego da je moja žena s njima. Razumiš me?

-A…

-Ala bog, gren ča doma i sve ću doznat.

-E.

-Ma zamisli cuda. Ona da će snjiman, a  ne sa mojima. E, sad more reč adijo lignje. Neka pati.

-Morebit neče toliko patit radi liganj.

-A zac če onda patit?

-A ca ja znan.

-Oče, oče, patit če. Ne znaš ti kako ona voli lignje. Svaki dan me nagovara da gren lovit. Ali neču poč na lignje do febrara.

-Ne bi triba poč ni u febraru.

-Zac?

-Opet će on doć.

-Ki?

-Boga, sused.

-E oče on doč znaš di, da ovde ne grišin dušu. Neće on više doć, a ako dojde ona če ga prva potirat.

-Ona če ga potirat?

-E, nego ca. Okrenut ću ja nju na našu bandu. Opet če ona bit snanim, čuhaj ca ti govorin.

-Čuhan, samo…

-Pusti ti to meni. Čita san ja knjige kako se ispireju možjani. Enti jarca, isprat ću je možjani da će plizat oko mene i navijat za moju bandu. Od veceras ću je svaki dan, od jutra do prije spanja govorit ka je prava banda. Razumiš?

-Aaa…

-Ala bog.

-A jesi siguran da si sve dobro povača?

-Nego ca. Sve san razumi. Ala bog.

-Ala bog.

-Neće ona meni na drugu bandu, a ne…

 

Slagalica

AddThis Social Bookmark Button

Ruka gore.

-Da, izvolite, molim na mikrofon.

Škrip, škrip, škrip, škrip.

-Ma, ja bih nešto rekao o ovoj temi. Ma to je katastrofa. Mi smo protiv toga, to stalno govorimo, mi ćemo se boriti protiv toga. Nadamo se da će ovdje proraditi nadležne institucije. Ovo je gore od gorega i gore ne može biti.

Opširnije: Slagalica

 

Stranica 2 od 5

    

zanimljivosti

Fotografija te vodi u galeriju!

Prijava korisnika